Fælles om forforståelse og feedback

 

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet er at styrke vekseluddannelsesprincippet og samspillet mellem teori og praksis i en endnu højere grad ved at arbejde målrettet sammen med praktikvirksomhederne om at sikre elevernes praktiske forforståelse af det teoretiske indhold, de skal arbejde med på en kommende skoleperiode og igen styrke transfer fra skoleperioden tilbage til praksis i virksomhederne.

HVEM STÅR BAG?

Fondsgiver: Børne- og undervisningsministeriet – Styrelsen for undervisning og kvalitet

TECHCOLLEGE og Aalborg Handelsskole

Deltagende virksomheder: 

  • Maibom
  • RJ Auto
  • MF Stiholt, Aalborg afdeling
  • Forsvarets Hovedværksteder
  • Mums
  • Webdanes Group

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Personvognsmekaniker

Lastvognsmekaniker

Detailhandel, specialet digital handel B2C

Handelsuddannelsen, specialet digital handel B2B

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget:  364.342,00 kr.

Projektperiode:                          1. januar 2021 – 31. januar 2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

TECHCOLLEGE og Aalborg Handelsskole vil videreudvikle logbogen som redskab og udvikle en systematisk og praktiskorienteret procedure som metode omkring logbogens anvendelse. Desuden ønsker vi at eksperimentere med andre metoder til øget samarbejde mellem skole og virksomhed om elevernes læring, ex. skabelsen af netværk.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Vi forventer, at projektets indsatser vil resultere i, at eleverne oplever en bedre sammenhæng mellem skole og praktik, og ønsker at identificere det ved at observere en positiv udvikling i besvarelserne af to konkrete spørgsmål fra elevtrivselsundersøgelsen. Forventningen er, at målingen viser en stigning på 5 procentpoint med udgangspunkt i startmålingen fra 2019. Det drejer sig om følgende spørgsmål:

 

  • Hvor enig eller uenig er du i, at din arbejdsgiver/læreplads har forberedt dig på skoleperioden?
  • Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du lærer i skolen, i praktikken?

NYHEDER

Maj 2021: Skolerne viser de første udgaver af logbøger frem og fortæller lidt om tankerne bag

Hør Aalborg Handelsskole og TECHCOLLEGE fortælle om deres logbøger i de to videoer herunder. 

29. april 2021: Lastvognsmekanikeruddannelsen går i gang med at bruge digital logbog

Som en af de første uddannelser er lastvognsmekanikeruddannelsen på TECHCOLLEGE gået i gang med at bruge den digitale logbog, de har udviklet som en del af projektet. Logbogen skal efterfølgende evalueres af både skole, virksomheder og elever.

Forår 2021: Udviklingsmøde med virksomheder

Et af fokuspunkterne i projektet er blandt andet et godt samarbejde mellem skoler og virksomheder. Derfor har faglærere fra lastvognsmekanikeruddannelsen på TECHCOLLEGE haft et spændende udviklingsmøde med Stiholt og Forsvarets Hovedværksteder, hvor mestre fra begge virksomheder gav input til, hvordan samarbejdet og overgangene kan styrkes.

Forår 2021: Opstartsworkshop på Aalborg Handelsskole

For at skyde projektet godt i gang var styregruppen samlet til en opstartsworkshop på Aalborg Handelsskole. Her gav blandt andet Randers Social- og Sundhedsskole et inspirerende oplæg til, hvordan man netop kan styrke overgangene mellem skole og praktik.

Praktiske erfaringer

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder