Ledelsen

 

Direktion

Søren Samuelsen
Direktør
Bo Banch
Uddannelsesdirektør for EUD
Kenneth Kuur Sørensen
Ressourcedirektør
Rikke Palmgren
Uddannelsesdirektør for HTX og EUX

Ledelsessekretariat

Helle Vibeke Topp
Direktionssekretær
Jakob Bislev
Chefkonsulent
Karina Overgaard Holm
Chefkonsulent

Erhvervsuddannelser

Gorm Vestergaard
Uddannelseschef for Construction
Heinrich Christiansen
Uddannelseschef for Food
Henrik Skallerup Andersen
Uddannelseschef for El og VVS
Jesper Frydkjær Pedersen
Uddannelseschef for Metal
Allan Thrysøe Thomsen
Uddannelsesleder
Jakob T. Pilgaard
Uddannelsesleder
Pia Susanne Jørgensen
Uddannelsesleder
Rasmus Nygaard
Uddannelsesleder

EUX

Mikkel Drejer Raunslund
Uddannelseschef for EUX

Aalborg Tekniske Gymnasium

Rikke Palmgren
Uddannelsesdirektør for HTX og EUX
Gitte Rye Larsen
Vicerektor
Elida Westergaard Christensen
Uddannelsesleder
Kaspar Dalsgaard Kristensen
Uddannelsesleder
Peter Toftemark
Uddannelsesleder

Pædagogisk X

Anders Breinholt
Pædagogisk chef

TECHCOLLEGE Praktikcenter

Per Dennis Kristensen
Praktikcenterchef
Eva Melchior Jensen
Afdelingsleder
Jan Halskov Rasmussen
Afdelingsleder

Vejlednings- og læringscenter

Susanne Østergaard
Chef for Vejlednings- og læringscenter

Uddannelsesadministrationen

Peter Nørkjær
Administrationschef

Efteruddannelse

Bo Banch
Uddannelsesdirektør for EUD

Videncenter for automation og robotteknologi

Julie Rafn Abildgaard
Afdelingsleder (på barsel)
Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef

HR og løn

Sanne Kryger
Afdelingsleder / Juridisk konsulent

Økonomi og digitalisering

Karin Krog-Lindhardt
Afdelingsleder

Arbejdsmiljø

Charlotte Birkholm Thellufsen
Arbejdsmiljøleder

Kommunikation og marketing

Helle Mølbach Rubien
Kommunikationschef

Bygning og service

Christian Holm
Afdelingsleder
Mogens Buus Andersen
Afdelingsleder

IT Center Nord

Tage Oskar Pedersen
Direktør for ITCN

 

Bestyrelsen for TECHCOLLEGE 2018

Bestyrelsen for TECHCOLLEGE 2018

Bagerst fra venstre: Erik Toppenberg, Dansk Byggeri; Kurt Frederiksen, 3F Aalborg, Privat Service, Hotel og Restaurant; Mads Guldager, 3F Aalborg, Byggerigruppen; Martin Filt, Medarbejderrepræsentant, lærersiden; Jens Kristian Andersen, Dansk El-forbund Nordjylland; Ole Larsen, Medarbejderrepræsentant, Teknisk/administrativt Personale

Forrest fra venstre: Frede A. Hansen, HORESTA; Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune; Torben N. Christensen, Dansk Industri; Jan O. Gregersen, Dansk Metal Aalborg; Elisabeth Asta Sørensen, Elevrepræsentant, HTX (ikke længere medlem af bestyrelsen); Keld Ramlov, TEKNIQ 

I februar 2020 valgtes to nye elevrepræsentanter: gymnasieelev Lærke Pedersen og gastronomelev Mette Knudsen. Lærke Pedersen er stemmeberettiget i bestyrelsen.