Et kæmpe problem blev undgået med national svejsekoordinator

 

- Teorien er ikke noget, der bare hænger i luften. Vi går ned i værkstedet og prøver det i praksis – så de kan mærke det på kroppen.

Faglærer Søren Nielsen lægger vægt på, at uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator veksler mellem teori og praksis. Både mellem 3- og 5-dages moduler på skolen og den praktiske hverdag i kursisternes virksomheder. Og mellem teori og værkstedsarbejde på modulerne på TECHCOLLEGE. Også selv om nogle af kursister ikke arbejder på værkstedet til hverdag.

- Jeg har mange på uddannelsen, der mest sidder på administrationsgangen i deres virksomhed, men på kurset skal de ned i værkstedet og lære, hvad det er. Og de synes det er sjovt!, fortæller Søren Nielsen.

Det betyder også, at de svejsekoordinatorer, der bliver uddannet på TECHCOLLEGE, ved, hvad de forskellige typer svejsning er, uanset om de svejser til hverdag.

- Så kan de også bedre snakke med dem, der skal udføre arbejdet, tilføjer Søren Nielsen.

National svejsekoordinator er udviklet ved TECHCOLLEGE

Faktisk var Søren Nielsen med til at skabe uddannelsesforløbet 'National svejsekoordinator' i 2010/2011. Sidste år gennemførte kursist nr. 350 på TECHCOLLEGE.

- Vi blev opfordret af Dansk Standard til at se, om vi kunne hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få de her kompetencer, fortæller Søren Nielsen.

- Og så udviklede vi uddannelsen.

National svejsekoordinator er et billigere, mere målrettet alternativ til IIW-uddannelserne. For at små- og mellemstore virksomheder kan have råd til at uddanne medarbejdere og få de nødvendige kompetencer og godkendelser.

- Hvis vi ikke havde gjort det, havde vi haft et kæmpe problem i den danske stålbranche – for så havde vi ikke haft folk nok, der kan det her, konkluderer Søren Nielsen.

Hvis en virksomhed vil fremstille bærende og blivende stålkonstruktioner til bygninger, skal virksomheden certificeres af et notificeret organ og have en svejsekoordinator, som har den nødvendige viden. Når virksomheden er godkendt, kan den levere stålkonstruktioner med lovpligtig CE-mærke og ydeevnedeklaration. Svejsekoordinatoren bliver overhørt i den nødvendige viden af det notificerede organ, så han/hun kan blive godkendt som virksomhedens svejsekoordinator – og den viden får kursisterne på uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator ved TECHCOLLEGE. Forløbet forholder sig til kravene i DS/EN1090-1 og DS/EN1090-2, så kursisterne målrettet lærer det, de skal kunne som svejsekoordinator.

En billigere uddannelse, målrettet kravene til en svejsekoordinator

Uddannelsen er opbygget af otte moduler og knytter sig til AMU-mål, så arbejdsgiverne f.eks. kan få løntabsgodtgørelse, når medarbejderne er på skolen. De otte moduler udgør i alt 28 dage.

- I sin tid stykkede vi det sammen i samarbejde med arbejdsgiverne. De har jo en interesse i at understøtte deres medlemmer, og i sparring med dem fik vi de otte moduler op at stå, fortæller Søren Nielsen.

Andre tilbyder også uddannelser under navnet national svejsekoordinator, men det er ikke samme uddannelse. Blandt andet er der flere obligatoriske moduler og skoledage, hvilket strider mod ét af målene med den originale national svejsekoordinator-uddannelse på TECHCOLLEGE:

- Det har altid været vigtigt at holde tiden så kort som muligt, understreger Søren Nielsen.

- Vi kan da sagtens plotte på. Vi har mange supplerende moduler, der er spændende og gode, som vi kan udvide med, men det er ikke meningen.

Kursisterne kan godt selv tilvælge supplerende AMU-kurser på TECHCOLLEGE, men selve ideen om det målrettede og overkommelige 28-skoledages-forløb går tabt, når ekstra moduler gøres til en del af uddannelsen. Det bliver den også dyrere af.

Kompetencerne rækker ud over det nationale

Selv om uddannelsesforløbet 'National svejsekoordinator' er skabt med henblik på små og mellemstore virksomheder, er det virksomheder af alle størrelser, der har medarbejdere på TECHCOLLEGE. Fra enkeltmands- til internationale koncerner. Uddannelsen kan da også bruges over hele verden. Ordet ”national” er på den måde en smule misvisende:

- Navnet stammer fra, dengang vi udviklede uddannelsen, forklarer Søren Nielsen.

- I den gamle ISO 14731 standard stod, man skulle have én af tre navngivne uddannelser eller ”tilsvarende nationale kvalifikationer” – og derfra tog vi ”national”, men den rækker langt ud over nationale grænser.

Uddannelsen giver viden om, hvordan man lever op til kravene i de vigtige standarder. Og standarderne er ens i hele EU – og for virksomheder, der vil sælge til EU – så den viden, kursisterne lærer på forløbet til national svejsekoordinator, kan bruges, uanset hvilket land man arbejder i.

 

Læs også: TECHCOLLEGE fejrer national svejsekoordinator nr. 350

Uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator

Har du fået lyst til at vide endnu mere om forløbet til national svejsekoordinator, eller måske endda tilmelde dig et af modulerne? Så klik på pilen herunder.


Seneste nyheder

Nyt samarbejde mellem TECHCOLLEGE og FGU Aalborg

24-06-2024

Ministerbesøg på TECHCOLLEGE

17-06-2024

TV2Nord: TECHCOLLEGE Skaber Rumtalenter

21-05-2024

TV2Nord fremhæver TECHCOLLEGE's rolle i at forberede elever til rumindustrien med praktiske færdigheder og teknisk ekspertise. Se mere om deres succeser og indflydelse.

Vis flere