Murer

 

Denne side er lavet specifikt med henblik på murermestre, der vil ansætte en elev fra TECHCOLLEGE - eller allerede har én. Her er relevante links, men finder du ikke hjælp, kan du altid kontakte os i praktikcenteret.

Anja Lundstrøm Grønhøj
Praktikpladskonsulent

 

 

Ansættelse og vilkår

Murenes fællesfaglige hjemmeside hedder: www.bygud.dk , her finder du alt for virksomheder og lærlinge med forskellige typer kontrakter og hvad uddannelsen fagligt indeholder. Der er lønoplysninger og info om hvordan virksomheden bliver godkendt til at have lærlinge og om lærlingens uddannelseslængde samt udlært dato.

 

Overenskomst på uddannelsesområdet for murer er Dansk Byggeri/3F

Se også TECHCOLLEGEs planlægningsskema for hovedforløb

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Virksomhedsgodkendelse 

Uddannelsesaftale 

Praktikservice giver hjælp til at finde din næste elev

Praktikpladsen.dk er et godt sted at søge efter elever

Blanketter til uddannelsesaftaler

   

Praktiktiden

Løn

Lønrefusion og befordring 

Særligt om voksenlærlinge (over 25 år)   

Ferieregler, sygdom og barsel 

Mureruddannelsen med EUX

    

Samarbejdet med TECHCOLLEGE

Skolehjem 

Praktik i udlandet

Brochurer fra TECHCOLLEGE 

Fagligt udvalg 

Lokalt uddannelsesudvalg

Praktikvejledning/praktikmål 

Efteruddannelse for murere

Nyhedsbrev om efteruddannelse og kurser