Craft Nation - Samarbejde om lærepladser hos industrivirksomheder og specialiserede installationsvirksomheder

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

I samarbejde med erhvervsskolerne i Craft Nation udvikles en model for professionalisering af aftaler om lærepladser hos industrivirksomheder og mere specialiserede installationsvirksomheder, som arbejder i industrien. TECHCOLLEGE vil lægge sit fokus i Region Nordjylland. Målet er at indgå flere uddannelsesaftaler med industrivirksomheder og specialiserede installationsvirksomheder, som arbejder i industrien.

Modellen vil løbende blive udviklet via en iterativ proces mellem virksomhedsbesøg, dialog med branchen og opbygning af viden hos virksomhedskonsulenterne i de specialiserede områder af branchen. 

HVEM STÅR BAG?

Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har tildelt midlerne fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag (Trepartsmidler).

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Elektriker

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 158.950 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 158.950 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.10.2021 – 31.12.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Fase 1:
Udvikling af koncept herunder dialog med industrivirksomheder, specialiserede installationsvirksomheder og det faglige udvalg.

Fase 2:
Opsøgende virksomhedsarbejde og aftaler om lærepladser. Virksomhedsbesøg for grundforløb 2-elever hos industrivirksomheder og specialiserede installationsvirksomheder.

Fase 3:
Evaluering af forløb og justering af koncept. Konceptet beskrives og udbredes til andre erhvervsskoler i samarbejde med det faglige udvalg.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Målet er at skabe netværk til gavn for branchen og fremtidens lærlinge, og åbne op for nye spændende uddannelsesmuligheder.

  • Udvikling af model for uddannelsesaftaler hos industrivirksomheder og specialiserede installationsvirksomheder i Craft Nation-samarbejdet.
  • Virksomhedsbesøg med alle grundforløb 2-eleverne hos industrivirksomheder og specialiserede installationsvirksomheder.
  • Godkendelse af 10-15 nye virksomheder (specialiserede installationsvirksomheder / industrivirksomheder) som uddannelsessted.
  • Uddannelsesaftaler med minimum 10 nye virksomheder (specialiserede installationsvirksomheder / industrivirksomheder). I alt 40 i Craft Nation.

KONTAKT

Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder