Uddannelsesudvalg

Skolen har selvstændigt ansvaret for at oprette lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg fungerer som en vigtigt sparringspartner. Udvalgene afholder typisk fire årlige møder, hvor forskellige parametre for uddannelserne gennemgås - f.eks:

  • Svendeprøveresultater
  • Lokale undervisningsplaner
  • Forholdet mellem praktik og skoleophold

Således er det lokale uddannelsesudvalg med til at sikre, at undervisningen på bedst muligvis kan kvalificere eleverne til arbejdsmarkedet.