Søg

Uddannelsesudvalg

Skolen har selvstændigt ansvaret for at oprette lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg fungerer som en vigtigt sparringspartner. Udvalgene afholder typisk fire årlige møder, hvor forskellige parametre for uddannelserne gennemgås - f.eks:

  • Svendeprøveresultater
  • Lokale undervisningsplaner
  • Forholdet mellem praktik og skoleophold

Således er det lokale uddannelsesudvalg med til at sikre, at undervisningen på bedst muligvis kan kvalificere eleverne til arbejdsmarkedet.