Lyst til læring

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

’Lyst til Læring’ er et projekt om trivsel, motivation og fastholdelse på danske erhvervsuddannelser. Projektet har særligt fokus på følgende tre temaer, som international forskning har dokumenteret, som betydningsfulde parametre for at fremme elevers motivation, trivsel og fastholdelse:

  • Elevernes faglige stolthed og tiltro til egne evner
  • Elevernes faglige fællesskab og relationer lærere og elever imellem
  • Elevinddragelsen og medindflydelsen i undervisningen og i miljøet omkring undervisningen

HVEM STÅR BAG?

Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og er støttet af Tietgen Fonden.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Vi deltager med grundforløbselever på Livsstil og sundhed, Kosmetiker, Frisør, Data og kommunikation, Receptionist, Gastronom, Smed, Teknisk Design, Industritekniker samt lærlinge i skoleoplæringscenteret.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 2.500.000 kr.

Projektperiode: 01.01.2022 – 31.01.2022

https://dcum.dk/vaerktoejer-og-inspiration/projekt-lyst-til-laering-paa-eud

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

  • Inspirations- og udviklingsworkshops for undervisere v. DCUM
  • Afprøvning af indsatser fra inspirationsmateriale til fremme af elevmotivation
  • Deltagelse af ledere, lærere og elever i evaluering/erfaringsopsamling til videre spredning

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Ved at sætte fokus på stærke fællesskaber, elevinddragelse og trivsel på erhvervsskolerne, vil vi skabe øget motivation som et middel på vejen til mindre frafald blandt eleverne.

DCUM udvikler inspirationsmaterialer til skolernes arbejde med det sociale undervisningsmiljø. Erfaringer og indsatser fra projektet indsamles i et praksisnært inspirationsmateriale, som efter projektafslutning bliver offentligt tilgængeligt og dermed kan bidrage til at støtte erhvervsuddannelsernes arbejde med trivsel og motivation på nationalt plan.

KONTAKT

Helle Lyhne Hvass Markusen
Chef for Marked- og udvikling