Whistleblowerordning

TECHCOLLEGEs whistleblowerordning har til formål at give alle skolens ansatte og elever (herunder tidligere, nuværende og kommende) samt samarbejdspartnere en nem og sikker måde at indberette problematisk adfærd på skolen. Det er op til den enkelte, om man ønsker at være anonym eller ej, når man indberetter. (Se mere om hvem der er omfattet af TECHCOLLEGEs whistleblowerordning under FAQ’en, der findes via dette link.

Ordningen kan anvendes til indberetninger om eksempelvis hvidvask, økonomisk kriminalitet, bestikkelse, miljøforurening, brud på persondatasikkerheden, seksuel chikane eller vold. Den skal altså bruges i de tilfælde, hvor du har viden, eller begrundet mistanke om, at der foregår noget, der er i strid med dansk lov eller TECHCOLLEGEs eget regelsæt.
Det er ikke hensigten, at ordningen skal anvendes til at indberette om uenigheder i hverdagen, fejlagtige GDPR-sikkerhedsbrud, mangel på P-pladser eller andet i den stil. Sådanne ting skal stadig gå til eksempelvis nærmeste leder, eller den leder/kollega, der har ansvaret for det pågældende område.

Opret rapport her

Hvis du anvender ordningen anonymt, vil du blive tildelt et tilfældigt genereret brugernavn og adgangskode, og det bliver dit eget ansvar at sikre dig, at du kan huske disse, hvis du vil have mulighed for at følge op på din henvendelse. Dette er en nødvendighed, da det er vores eneste måde at sikre din anonymitet på.

Du vil, når du opretter din indberetning, kunne se de personer hos TECHCOLLEGE, der er udpeget til at kunne håndtere indberetninger, og du vil her have mulighed for at vælge enkelte personer fra. Dette kan være relevant i tilfælde af, at indberetningen omhandler en eller flere af de oplistede personer.

Din indberetning vil blive læst igennem af en betroet medarbejder fra ITCNs juridiske afdeling, som tager stilling til indholdet og fordeler det til én af de personer hos TECHCOLLEGE, som er udpeget til at kunne håndtere indberetningen. Det videre behandlingsforløb vil afhænge af karakter og omfang af indberetningen.

Hvis du opretter en indberetning, vil du inden for 7 dage modtage en kvittering på, at din indberetning er blevet læst igennem og sendt videre til den korrekte medarbejder hos TECHCOLLEGE. Og inden for en periode på max. 3 måneder vil du modtage yderligere feedback på din indberetning.