Kompetencecenter bygningsautomatik

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

TECHCOLLEGE ønsker at etablere et kompetencecenter inden for bygningsautomatik.  Visionen er, at kompetencecenteret skal bidrage med et helhedssyn på området Intelligente Bygningsinstallationer (IBI), gennem såvel den didaktiske tilgang, tværfaglighed samt de fysiske rammer.

Vi har i dag et stærkt fagmiljø inden for styring og regulering, og vil blandt andet kunne trække på vores erfaringer herfra.

Ambitionen med kompetencecenteret er, at det skal være et tværfagligt læringsmiljø, der samlet rummer de nyeste teknologier inden for bygningsautomatik, som overvågning, styring og drift af hele bygninger inden for installationsbranchen med særligt fokus på elektrikeruddannelsen. Vi vil skabe et eksperimenterende undervisningsmiljø med rammer for at eleverne kan samarbejde på tværs og udvikle kompetencer, der efterspørges af arbejdsmarkedet, således de er klædt på til at indgå som en vigtig medspiller i den grønne omstilling.

HVEM STÅR BAG?

EVU (El- og vvs-branchens uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet) og AUB har tildelt midlerne fra AUB-pulje 2022 til projekter og initiativer, der styrker det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet (Trepartsmidler).

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Elektrikeruddannelsen

PROJEKTET I TAL

1. fase (bevilliget):
Projektets samlede budget: kr. 2.408.150
Heraf tilskud fra trepartspuljen: kr. 608.150
Projektperiode: 01.06.2022 – 31.12.2023

2. fase (søges i efteråret 2023):
Projektets samlede budget: kr. 2.340.000
Heraf søges fra trepartspuljen: kr. 840.000
Projektperiode: 01.01.2024 – 31.06.2026

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

I projektet skal vi blandt andet:

 • Indkøbe udstyr til etablering og ombygge lokaler
 • Gennemføre en forundersøgelse blandt virksomheder, elever og leverandører
 • Kompetenceudvikle faglærere
 • Beskrive didaktik og faglighed for kompetencecenteret
 • Kommunikere om kompetencecenteret
 • Gennemføre en besøgskampagne hos virksomheder
 • Udvikle undervisningsmateriale til integration i uddannelsens nuværende og evt. nye moduler
 • Integrere kompetencecenteret i EUD, EUX og brobygningsaktiviteter
 • Samarbejde med vidensinstitutioner, virksomheder og organisationer

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Målet er at skabe et unikt tværfagligt kompetencecenter, der kan tiltrække flere højt kvalificerede unge til uddannelserne og styrke en helhedsforståelse omkring bygningsautomatik og de store energibesparelser, der findes på området.

Vi ønsker at uddanne elever, der kan gå i front i virksomhederne og være med til at præge dagsordenen inden for den grønne omstilling og styrke elektrikeruddannelsens attraktivitet. Ligeledes ønsker vi at skabe et centrum for uddannelsens udvikling, så elektrikerfaget lever op til sin centrale rolle i fremtidens grønne omstillingsproces.

Ambitionen er på sigt at udvide kompetencecenterets faglige felt til at omfatte alle områder inden for bygningsautomatik, herunder også på VVS- og energiuddannelsen.

Målsætningen for projektet er at:

 • Etablere et bæredygtigt kompetencecenter for bygningsautomatik inden for elektrikeruddannelsen, der kan drives og videreudvikles for egne midler efter en implementeringsperiode
 • Skabe synlighed om elektrikeruddannelsen, herunder særligt bygningsautomatik og fagets centrale rolle i den grønne omstilling
 • Tiltrække flere elever til elektrikeruddannelsen, herunder også flere EUX-elever
 • Etablere fora for videndeling om bygningsautomatik blandt LUU, virksomheder, vidensinstitutioner og øvrige erhvervsskoler

KONTAKT

Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder