Specialpædagogisk støtte til elever på TECHCOLLEGE

SPS - ekstra støtte

Er du udfordret på grund af ordblindhed? Har du et fysisk handicap eller en psykisk lidelse/diagnose? Så kan du få støtte på TECHCOLLEGE.

For at du kan få støtte, skal vi bruge dokumentation. Det kan være en udredning fra Psykiatrien, en udtalelse fra en speciallæge eller en ord-/talblindetest. Du kan blive ordblindetestet her på TECHCOLLEGE, hvis du ikke tidligere har gennemført ministeriets ordblindetest.

Har du mistanke om at du kan være talblind, tilbyder vi en undersøgende screening, der kan klargøre, om der er tale om specifikke matematikvanskeligheder. Bemærk: screeningen er ikke en endelig udredning.

Det er vigtigt, at du tager kontakt til den SPS-vejleder, som er tilknyttet uddannelsen så tidligt som muligt. Vi kan først søge støtte, når du er endeligt optaget på TECHCOLLEGE, men vi kan sagtens snakke støttebehov og gøre papirarbejdet klar på forhånd.

Er du ikke fyldt 18 år endnu, så skal vi også have kontakt til dine forældre/værge.

Hvad er SPS?

SPS betyder, at der kan søges forskellige hjælpemidler og støttetimer til dig afhængigt af din udfordring. Støttetimer afvikles sammen med en SPS-vejleder enten som en-til-en timer, på små hold eller som støtte i undervisningen/i klassen, og hjælpemidlerne kan f.eks. være ordblindeprogrammer til din PC.

Ordblind
Er du ordblind, kan vi søge et læse-skriveprogram til dig, som kan hjælpe dig på din uddannelse. Vi kan hjælpe dig med at blive medlem hos Nota (elektronisk bibliotek for personer med læsevanskeligheder). Via Nota kan du downloade de fagbøger, man har behov for og desuden finde lydbøger fra biblioteket. Herudover kan du også få støttetimer.

Talblind
Hvis du er talblind, kan vi tilbyde støttetimer, hvor der gives støtte i forhold til de talmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med uddannelsesretningen.

Psykiske diagnoser
Har du en psykisk diagnose, kan vi tilbyde støttetimer til struktur og planlægning af skoledagen samt støttende samtaler om det, der udfordrer dig i skolehverdagen.

Fysisk handicap
Hvis du har et fysisk handicap, kan vi f.eks. søge om

  • Ergonomiske specialstole eller hæve/sænke borde
  • Tolkebistand til døve
  • Hjælp til at tage notater

Eksamen/prøver
Når du modtager SPS, kan det være en mulighed at få ekstra støtte til eksamen, hvis skolen vurderer, at det er nødvendigt.

Læs mere
https://www.spsu.dk/

Ude i virksomheden
Hvordan er det, at være en lærling med særlige behov, når man kommer i lære? Hvilken hjælp har man brug for, for bedst at komme igennem sin uddannelse og læretid? Det fortæller tre lærlinge fra data- og kommunikationsuddannelsen om i videoen her.

Kontakt

Eva Maria Kanstrup-Smith
Afdelingschef
Anna. Sofie Lang Olsen
SPS-vejleder
Skoleoplæringscenter
Anne Amling Larsen
TImelærer
Data- og kommunikationsuddannelsen
Anne-Mette Due
SPS-vejleder og underviser
GF1: IT, web og medier
Grafisk tekniker
Mediegrafiker
Webudvikler
Emma Kastrup Pedersen
Timelærer
EUX
Hanne Brounbjerg Jeppesen
SPS-vejleder og underviser
Ernæringsassistent
Tjener
Bager og konditor
Receptionist
Jane Kaae
SPS-vejleder og underviser
GF1: Livsstil og sundhed
Frisør
Kosmetiker
Tandklinikassistent
Jeanne Kaaberbøl
TImelærer
Kosmetiker
Tandklinikassistent
Frisør
Karoline Koch Pedersen
SPS-vejleder og underviser
Tømrer
Kristoffer Kaleta Jensen
Timelærer
Elektriker
Industrioperatør
Laura Ditte Jensen
SPS-vejleder og underviser
Orlov
Lisbeth Skytt
Timelærer
Frisør
Kosmetiker
Louise Thierry Pedersen
SPS-vejleder og underviser
GF1: El, byggeri og energi
Murer
VVS
Mark Sejr Grarup
SPS-vejleder
Tømrer
Mathias Qvist Hansen
TImelærer
GF1: Mad og oplevelser
Slagter
Ernæringsassistent
Tjener
Receptionist
Mette Zimmer . Hargaard
SPS-vejleder og underviser
Gastronom
Slagter
Michael Møller Bramsen
Timelærer
GF1: Konstruktion, produktion og biler
Personvognsmekaniker
Lastvognsmekaniker
Mona Marie Larsen
SPS-vejleder og underviser
Bygningsmaler
VVS-energi
Kompositoperatør
Nicolai Chemnitz
SPS-vejleder
Tømrer
Sanne Nour Sommer
SPS-vejleder og underviser
GF1: Konstruktion, produktion og biler
Smed
Industritekniker
Teknisk designer
Sidse Aabrandt Thorup
SPS-vejleder og underviser
På barsel
Data- og kommunikationsuddannelsen
Steffen Bak Søe Jeppesen
SPS-vejleder og underviser
Personvognsmekaniker
Lastvognsmekaniker
Tanja Holland Hattel
SPS-vejleder
Gastronomi
SPS i virksomheden
Ulla Møller Christensen
SPS-vejleder
GF1: Landbrug, dyr, planter og natur
Landbrugsuddannelsen
Anlægsgartner
Dyrepasser
Greenkeeper/groundsman
Data- og kommunikationsuddannelsen