Om at arbejde på TECHCOLLEGE

 

TECHCOLLEGE er en af landets største erhvervsskoler med cirka 600 ansatte. Vi er en organisation med mange jobmuligheder og en bred mangfoldighed i medarbejdergruppen. På skolen har vi hvert år cirka 3600 årselever fordelt på henholdsvis erhvervsuddannelserne, HTX og efteruddannelsesaktiviteter. Den konstante tilstrømning af nye elever og kursister giver en stor dynamik i virksomheden.

TECHCOLLEGE består af en række afdelinger, Aalborg Tekniske Gymnasium, et praktikcenter og centrale stabsfunktioner, som blandt andet varetager økonomi, HR, markedsføring, it, kvalitetsarbejde, bygningsdrift, kantinedrift og rengøring.

Du kan læse mere om vores virksomhed her. 

Studentum.dk kan du læse udtalelser fra nogle af vores medarbejdere om det at arbejde på TECHCOLLEGE.

Teamorganisering 
På TECHCOLLEGE arbejder vi i teams, og denne organisering understøtter vores mål om kvalitet i undervisningen og administrationen. Gennem teamorganiseringen har den enkelte medarbejder mulighed for at få væsentlig indflydelse på sin arbejdsplads og være med til at sikre læring, udvikling og bæredygtig brug af de fælles ressourcer.

Én fælles ledelse på TECHCOLLEGE
Ledelsen på TECHCOLLEGE er 
tydelig og ledelse praktiseres med fokus på nærhed til medarbejderne. På TECHCOLLEGE har vi en stærk fælles ledelsespraksis, der bygger på sund fornuft og godt købmandsskab. Læs mere om hvad du kan forvente af en leder på TECHCOLLEGE under Strategigrundlag.

Personalegoder 
Som medarbejder på TECHCOLLEGE er du velkommen til at benytte dig af de forskellige foreninger og personaletilbud, som vi tilbyder. Det drejer sig blandt andet om en sportsforening med adgang til et motionscenter, forskellige butikstilbud og indkøbsaftaler samt muligheden for at bruge vores psykolog- og fysioterapeutordninger.

Se hvilke ledige stillinger vi har for øjeblikket.

 

Vores faglærere er pædagogisk uddannede

På TECHCOLLEGE har vi konstant fokus på at forbedre vores kerneydelse – undervisningen. Derfor tager mange af vores faglærere en diplomuddannelse i erhvervspædagogik (DEP). Uddannelsen er til erfarne praktikere, der gennem forløbet skal udvikle deres egen undervisningspraksis.

DEP slutter med en afgangsopgave med en erhvervspædagogisk, teoretisk og praktisk problemstilling, der går på tværs af uddannelsens temaer. Og her har murerfaglærer Kim Schmidt Pedersen gjort sig særligt bemærket. Han fik 1. marts 2016 overrakt en flot tredjepræmie for sin afgangsopgave på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.

Udvalgt til tredjepræmie

Kims afgangsopgave var ”Elevernes motivation i undervisningen på grundforløb 1”, og den vandt tredjepladsen i ”Årets diplomopgave i erhvervspædagogik 2015” – på landsplan, vel at mærke! Præmien blev overrakt i DGI-byen i København, hvor bedømmelseskomitéen begrundede sådan her:

Kim tegner et indlevet billede af lærerarbejdet på et grundforløb på TECHCOLLEGE. Kims opgave er metodisk udarbejdet som en case, der har fokus på, hvorfor eleverne mister motivationen, og hvad der kan gøres i undervisningen for at forbedre denne problemstilling.

Kriterierne for indstillingen til prisen var, at opgaven netop skulle give et klart billede af lærerarbejdet på en erhvervsskole og rumme indsigtsfulde analyser af eget arbejde, der viste refleksion og udvikling.

Murerfaglærer Kim Schmidt Pedersen vandt en tredjepræmie for sin afgangsopgave på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

Og der er ingen tvivl om, at Kims afgangsopgave har sat ekstra gang i tankerne om, hvordan den daglige undervisning kan optimeres:

– Min opgave startede med de erfaringer, jeg havde fra undervisningen, hvor jeg oplevede, at grundforløbseleverne i starten var meget motiverede. Men på et tidspunkt dalede engagementet. Min konklusion i opgaven er, at elevernes motivation kan bevares, hvis de får lov til at træne i det enkelte fag – fx at mure i murerhallen – frem mod én stor fælles opgave som fx at bygge et hus sammen klassevis, fortæller Kim Schmidt Pedersen, der er glad for at være tilbage fuld tid i undervisningen, nu med et 12-tal og en pris.

Ud over den velfortjente anerkendelse til de studerende er formålet med DEP-prisen også at fremhæve afgangsopgaverne på DEP som væsentlig viden og inspiration for andre lærere og ledere på erhvervsskolerne.