Oktoberfest 2021

Oktoberfesten 2021 var en stor succes. Vi var 48 medlemmer og ægtefæller.