FASTHOLDELSE GENNEM MENTOR OG FAGLIG STOLTHED

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

TECHCOLLEGE ønsker at starte et mentorforløb for elever på mureruddannelsen, hvor hovedformålet er at skabe en mere flydende overgang fra skole til virksomheder. Vi ser ansættelsen af en senior-mentor, som særdeles fordelagtig i det lærepladsfremmende arbejde, der kan gøre murerelever mere arbejdsmarkeds-parate.

På mureruddannelsen opleves der et frafald fra grundforløb til hovedforløb. Faglærere vurderer, at denne problemstilling i høj grad skyldes elevernes manglende geografiske mobilitet og udfordringer med den faglige stolthed. Blandt andet ser vi, at nogle elever mangler motivation og mod til at kontakte mestre og indgå lærepladsaftaler, hvilket betyder at de ikke når at indgå aftaler i tide.

Ambitionen med ansættelsen af en senior-mentor er at styrke det lærepladsfremmende arbejde, og fastholde elever i uddannelse. Vi vil styrke elevernes geografiske mobilitet ved at mentor og elev sammen besøger byer, hvor der er ledige lærepladser. Med en mentorordning ønsker vi ligeledes at motivere og støtte eleverne i den lærepladsopsøgende proces, hvor eleverne selv skal tage kontakt til kommende arbejdsgivere.

Endvidere er ambitionen at styrke elevernes faglige identitet og stolthed yderligere ved at sikre at alle elever har et sæt murerarbejdstøj.

HVEM STÅR BAG?

Dette projekt er støttet af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget og finansieres af midler fra treparten om flere lærepladser og entydigt ansvar – 2022 puljen.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Vi deltager i projektet med følgende uddannelser:

 • Murer

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 200.000 kr.
* Heraf egenfinansiering (25%): 0 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget: 200.000 kr.
*Heraf egenfinansiering: 0 kr.

Projektperiode: 01.08.2022 – 31.12.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Efterår 2022

 • Forankring af projektet i organisationen
 • Ansættelse af én senior-mentor og etablering af samarbejde med relevante faglærere, elever, lærepladskonsulent og LUU.
 • Udlevering af tøj til elever på grundforløb 2
 • Særlig støtte i forbindelse med praktikuge
 • Evaluering af den foreløbige indsats og opfølgning på måltal

Forår 2023

 • Fortsætte samarbejdet mellem mentor, elever, faglærere, lærepladskonsulent og LUU
 • Udlevering af tøj til elever på grundforløb 2
 • Særlig støtte i forbindelse med praktikuge
 • Evaluering af den foreløbige indsats og opfølgning på måltal

Efterår 2023

 • Fortsætte samarbejdet mellem mentor, elever, faglærere, lærepladskonsulent og LUU
 • Udlevering af tøj til elever på grundforløb 2
 • Særlig støtte i forbindelse med praktikuge
 • Evaluering af den foreløbige indsats og opfølgning på måltal

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Målet er først og fremmest at fastholde elever på mureruddannelsen, og styrke elevernes geografiske mobilitet og faglige stolthed. Endvidere er målet at sikre flere lærepladsaftaler, især med virksomheder der er beliggende udenfor Aalborg. Endeligt er målet at støtte eleverne i deres lærepladsopsøgende proces, så denne overgang fra skole til virksomhed synes mere overkommelig.

KONTAKT