Den Erhvervsfaglige Vej til Succes - DEVS

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Det helt centrale formål med projektindsatsen er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre en erhvervsuddannelse - både ved at øge optaget og ved at begrænse frafald og omvalg på uddannelserne.

Dertil er formålet at løfte det faglige niveau på erhvervsskolerne, herunder også at sikre flere praktikpladser og udvikling af skolemiljø. Projektindsatsen er både rettet mod de unge, som allerede er i uddannelse og de unge, som er uddannelsessøgende.

HVEM STÅR BAG?

Projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes er et partnerskab mellem følgende erhvervsskoler i Region Nordjylland:

EUC Nordvest (tovholder), TECHCOLLEGE, Aalborg Handelsskole, Frederikshavns Handelsskole, EUC Nord, SOSU Nord, AMU Nordjylland, Erhvervsskolerne Aars og Tradium Hobro.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Alle afdelinger.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget:  70 mio. kr.

Projektperiode:                          2017-2020

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Forløb, som letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse

 • 2-dages introforløb
 • Sommerskoleforløb
 • Gameday uddannelsesprofil (spil/app), City of Educatia

Målrettet vejledning af unge og praktikplads rekruttering

 • Vejledning om nødvendige personlige og faglige kompetencer i praktikpladssøgningen
 • Flere virksomhedsbesøg
 • Rekruttering af flere praktikpladser

Ny fortælling – ny profil til erhvervsskolerne

 • ​Undersøgelse af folkeskoleeleverne og deres forældres vidensniveau om erhvervsuddannelserne
 • Større markedsføringsindsats udvikles og udrulles til alle folkeskoler i regionen
 • Sociale og faglige aktiviteter på Hackathons med fokus rettet mod et bedre ungdomsmiljø

Se mere på https://www.eudprojekt.com/

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Forløb, som letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse

 • Bedre indsigt i, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse kan tilbyde
 • Bedre forståelse for erhvervsuddannelserne
 • Sommerskoleforløb får flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse
 • EUD som førstevalg til en ungdomsuddannelse
 • Højnet interesse for at tage en erhvervsskoleuddannelse

Målrettet vejledning af unge og praktikplads rekruttering

 • 75 % af erhvervsskoleeleverne bliver mere arbejdsmarkedsparate
 • 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb
 • 600 flere praktikpladser bliver oprettet

Ny fortælling – Ny profil til erhvervsskolerne

 • Ny kernefortælling om karriere gennem EUD
 • 10 % stigning i elevernes trivsel på EUD-skolerne

ELEVERNES FORTÆLLINGER

I projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes vil vi synliggøre erhvervsuddannelserne, og derfor har vi givet eleverne taletid, så de kan fortælle om, hvorfor en erhvervsuddannelse er det rigtige for dem.

Dyk ned i katalogets autentiske og ærlige fortællinger og få et indblik i en verden af muligheder:

https://indd.adobe.com/view/5c4b559d-d186-40b1-b3b9-838d9680d049

Læs også om vores hackathon den 26. og 27. september 2018, "Tech together", for alle skolens grundforløbs- og skolepraktikelever, hvilket resulterede i mange nye ideer til et endnu bedre studiemiljø.

KONTAKT

Helle Lyhne Hvass Markusen
Chef for Marked- og udvikling