FVU - forberedende voksenundervisning

 

FVU er et gratis tilbud til virksomheder, hvor I kan opkvalificere jeres medarbejdere i IT (FVU-digital), engelsk, dansk og matematik.

Vi tilrettelægger individuelle forløb, som tager udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejdernes niveau. Undervisningen vil enten foregå lokalt hos jer eller på en af TECHCOLLEGEs adresser i Aalborg.

Vores undervisere er fagligt forankrede i forskellige brancher. Det betyder, at de har et godt kendskab til mange af de nøglebegreber, værktøjer og vilkår, I arbejder med og under. For jer betyder det, at underviseren har let ved at sætte sig ind i jeres forretning og arbejdsmetoder og derfor kan tilbyde et målrettet og individuelt tilrettelagt forløb for netop jeres medarbejdere.

Fordele ved FVU

  • Forløbet tilrettelægges ud fra virksomhedens behov
  • Der undervises ikke i et forudbestemt pensum, men udelukkende ud fra virksomhedens behov, materialer og værktøjer
  • Forløbet er gratis, og virksomheden kan søge om at modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kurset igennem SVU
  • Forløbet giver medarbejderne kvalifikationer, som de kan bruge både arbejdsmæssigt og privat
  • Forløbet kan afvikles lokalt hos jeres virksomhed eller på TECHCOLLEGE

FVU-digital

IT bliver en større og større del af mange virksomheders værktøjskasse. Hvad der førhen blev noteret på papir og gemt i ringbind ligger nu i stigende grad gemt på computeren og kræver både passwords og grundlæggende IT-færdigheder at navigere rundt i.

Med FVU-digital opkvalificerer du dine medarbejdere til at forstå jeres digitale værktøjer og til at blive mere effektive og bevidste i hverdagen. I får fx indblik i persondataforordningen og lærer at behandle kundekartoteker og andre personfølsomme data sikkert.  

FVU-digital gør det lettere og mere trygt for dine medarbejdere at åbne den bærbare computer. Samtidig kan kurset være med til at sikre jer imod sikkerhedsbrud og hackere udefra.

Der undervises på tre trin.
Ud fra en indledende test, vurderer underviseren, hvilket trin dine medarbejdere skal undervises på.
Hvert trin varer 20-30 timer a 60 min.
OBS: Der undervises ikke i et forudbestemt pensum, men udelukkende ud fra virksomhedens behov og værktøjer.

FVU-engelsk

I mange virksomheder bliver engelsk en større del af kommunikationssproget både internt og eksternt, og der stilles derfor større og større krav til medarbejdernes evner til at begå sig skriftligt og mundtligt på engelsk.

Med FVU-engelsk opkvalificerer du dine medarbejdere til at forstå og videreformidle informationer på engelsk. Dine medarbejdere lærer at læse og skrive engelsk med udgangspunkt i jeres branche, produkter og arbejdsområde.

Der undervises på fire trin.
Ud fra en indledende test, vurderer underviseren, hvilket trin dine medarbejdere skal undervises på.
Hvert trin varer 20-30 timer a 60 min.
OBS: Der undervises ikke i et forudbestemt pensum, men udelukkende ud fra virksomhedens behov og materialer.

FVU-dansk

I mange virksomheder oplever medarbejderne, at kravene til at kunne læse og skrive stiger. Det kan være i forbindelse med øget journalisering, tjekskemaer, manualer, e-mails og så videre. Det er også i stigende grad en forudsætning at dine medarbejdere kan læse og forstå fagbøger, hvis de ønsker at efteruddanne sig eller tage kurser.

Med FVU-dansk bliver dine medarbejdere opkvalificeret i helt almindelige dansk-færdigheder inden for læsning og skrivning. 

Undervisningen tager udgangspunkt i den type tekster, I arbejder med til dagligt, fx vejledninger, manualer, e-mails og beskeder.

Der undervises på fire trin. Hvert trin varer 30-60 timer a 60 min.
Ud fra en indledende test, vurderer underviseren, hvilket trin dine medarbejdere skal undervises på.
OBS: Der undervises ikke i et forudbestemt pensum, men udelukkende ud fra virksomhedens behov og materialer, herunder fx manualer, sikkerhedsinstrukser med mere.

Trin 4 svarer til 9. klasses afgangs-niveau. Hvis en medarbejder vælger at gå til trin-4-prøven og består, har han/hun derfor adgang til at starte på en uddannelse – fx en erhvervsuddannelse.

FVU-matematik

Mange medarbejdere oplever indimellem at skulle arbejde med tal og regneprogrammer, blandt andet i forbindelse med lagerstyring, indkøb, diverse registreringer og så videre.

Med FVU-matematik bliver dine medarbejdere opkvalificeret i helt grundlæggende regnefærdigheder og i helt almindelige regneprogrammer, blandt andet Excel. 

På dette forløb undervises der eksempelvis i tabel-læsning, procent-regning og de fire regningsarter (plus, minus, gange og dividere)

Der undervises på to trin. Hvert trin varer 30-60 min.
Ud fra en indledende test, vurderer underviseren, hvilket trin dine medarbejdere skal undervises på.
OBS: Der undervises ikke i et forudbestemt pensum, men udelukkende ud fra virksomhedens behov, materialer og værktøjer.

Trin 2 svarer til 9. klasses afgangs-niveau. Hvis en medarbejder vælger at gå til trin-2-prøven og består, har han/hun derfor adgang til at starte på en uddannelse – fx en erhvervsuddannelse.

Det praktiske

Pris
FVU-forløb er gratis for virksomheden, og virksomheden kan søge om godtgørelse for den tabte arbejdsfortjeneste i forbindelse med kurset gennem SVU.

Vi vil gerne hjælpe jer med at håndtere det administrative i forbindelse med forløbene.

Sted
Forløbene foregår enten på virksomheden eller på en af TECHCOLLEGEs adresser i Aalborg.

Trin og prøver
Nogle af forløbene er delt op i flere forskellige trin. Trin 1 er det letteste niveau. Efter hvert trin kan man vælge at gå til en prøve. Når man består FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 svarer det til at have bestået dansk og matematik på niveau med afgangseksamen i 9. klasse. Derfor har man adgang til at starte på en uddannelse – fx en erhvervsuddannelse.

Der undervises ikke i et forudbestemt pensum, men udelukkende ud fra virksomhedens behov, materialer og værktøjer.

Tilmelding og kontakt
I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til forløbene eller ønsker at tilmelde jeres medarbejdere. Derefter vil vi sammen finde ud af, hvilket trin, vi skal undervise jer på, hvor undervisningen fysisk skal foregå og hvilke materialer/værktøjer, vi skal tage udgangspunkt i.

Hent evt. vores flyer, som kan printes

Kontakt

Susanne Nygaard Nielsen
SPS-vejleder og underviser

Skal vi kontakte dig?