Bygningsmaler

 

Denne side er lavet specifikt med henblik på malermestre, der vil ansætte en elev fra TECHCOLLEGE - eller allerede har én. Her er relevante links, men finder du ikke hjælp, kan du altid kontakte os i praktikcenteret.

 

Majbritt Skovgaard Laursen
Praktikpladskonsulent

 

Ansættelse og vilkår

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Malernes fællesfaglige hjemmeside hedder www.mffu.dk. Her finder du alt for virksomheder og lærlinge med forskellige typer kontrakter og hvad uddannelsen fagligt indeholder. Der er lønoplysninger og info om hvordan virksomheden bliver godkendt.  

www.maler.dk er hjemmesiden, som fagforeningen har lavet med overenskomsten, og samme sted finder du en lønberegner under http://www.maler.dk/loenberegner.

Overenskomsten på uddannelsesområdet for malerne er Danske Malermestre.

Praktikservice giver hjælp til at finde din næste lærling

Praktikpladsen.dk er et godt sted at søge efter elever

Blanketter til uddannelsesaftaler

   

Praktiktiden

Lønrefusion og befordring 

Særligt om voksenlærlinge (over 25 år)   

    

Samarbejdet med TECHCOLLEGE

Skolehjem 

Praktik i udlandet

Brochurer fra TECHCOLLEGE