Søg

Ordinær generalforsamling i Club 53

 

Generalforsamlingen afholdes mandag, den 25. september kl. 16.00 i konferencerum/ auditoriet, lokale N207 på Øster Uttrup Vej.

Dagsorden i følge vedtægterne

Læs referatet her: Referat september 2017

 

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Tovholders beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af bestyrelses suppleant
  • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Eventuelt

 

Der serveres gule ærter med flæsk og pølse, så tag din ægtefælle/ sambo med, så slipper du for at lave aftensmad! Tilmelding til ærterne nødvendig, inden fredag, den 22. september på mail: haped@stofanet.dk eller sms 30134939