Ordinær generalforsamling i Club 53

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 26. september kl. 16.00 i Gastronomisk Teater, bygning J, Rørdalsvej 10

Dagsorden i følge vedtægterne.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Oldermandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, på valg er:(på ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer)
 • Bestyrelsesmedlem, Brian Pedersen (modtager genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem, Carsten Gregersen(modtager genvalg)
 • Valg af revisor og revisor suppleant
 • Eventuelt


Der serveres gule ærter med flæsk og pølse samt en lille dram, så tag din ægtefælle/ sambo med, så slipper du for at lave aftensmad!

Tilmelding til generalforsamling samt de gule ærter nødvendig, inden torsdag, den 19. september på mail:

carstengregersen3@gmail.com eller tlf.22757879


Kontingent for året 2019/20 kan indbetales på generalforsamlingen eller reg.nr. 9349 konto 4570797498.

Bestyrelsen

 

Læs referatet af generalforsamlingen 2018 her.