Ordinær generalforsamling i Club 53

Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 29. september kl. 17.00 i Gastronomisk Teater, bygning J, Rørdalsvej 10

Dagsorden i følge vedtægterne.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Oldermandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, på valg er: (på ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer)
 • Bestyrelsesmedlem, Brian Pedersen (modtager genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem, Carsten Gregersen (modtager genvalg)
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Der serveres gule ærter med flæsk og pølse samt en øl/vand og en  lille dram, så tag din ægtefælle/ sambo med, så slipper du for at lave aftensmad! Tilmelding til generalforsamling samt de gule ærter nødvendig, inden onsdag, den 22. september på mail: carstengregersen3@gmail.com eller tlf. 22757879

Kontingent for året 2021/22 kan indbetales på generalforsamlingen eller reg.nr. 9349 konto 4570797498.

Bestyrelsen