Søg

Ordinær generalforsamling i Club 53

 

Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 26. september kl. 16.00 2018 i Gastronomisk Teater, bygning J, Rørdalsvej 10

Dagsorden i følge vedtægterne

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Oldermands beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, på valg er: (på lige år 3 bestyrelsesmedlemmer)
 • Oldermand, Geert Rønn (modtager genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem, Helle Guldbæk Nielsen (modtager ikke genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem, Lene Langelund (modtager genvalg)
 • Valg af revisor og revisor suppleant (revisor ikke på valg da han er valgt for år)
 • Eventuelt

Der serveres gule ærter med flæsk og pølse samt en lille dram, så tag din ægtefælle/ sambo med, så slipper du for at lave aftensmad! Tilmelding til generalforsamling samt de gule ærter nødvendig, inden onsdag, den 19. september på mail: carstengregersen3@gmail.com eller tlf. 22757879

Kontingent for året 2018/19 kan indbetales på generalforsamlingen eller reg.nr. 9349 konto 4570797498.

Bestyrelsen

 

Læs referatet af generalforsamlingen 2018 her.