Kvalificeret arbejdskraft til den grønne fremtid

Hvad er formålet med projektet?

Kvalificeret arbejdskraft til den grønne fremtid er et regionalt nordjysk projekt som på tværs af UCN act2learn, EUC Nord og TECHCOLLEGE opkvalificerer den nordjyske arbejdsstyrke for at fremme den grønne omstilling i de nordjyske SMV'er. Projektet er medfinansieret af EU og sætter fokus på de nordjyske virksomheders fremtidige behov for grønne kompetencer.

Hvem står bag?

Projektet er støttet af EU og gennemføres i et samarbejde mellem nedenstående organisationer:

  • UCN act2learn
  • EUC Nord
  • TECHCOLLEGE

Hvilke uddannelser deltager?

Vi deltager med alle TECHCOLLEGEs erhvervsuddannelser i projektet.

Projektet i tal

Projektets samlede budget: 9.891.500 kr.

Projektperiode: 01.01.2023 - 01.06.2026

https://www.ucn.dk/efteruddannelse/projekter/kvalificeret-arbejdskraft-til-den-gronne-fremtid 

Hvilke aktiviteter er en del af projektet?

Der etableres et rekrutteringsteam på tværs af uddannelsesinstitutionerne, der har følgende opgaver: 

  • Rekruttering
  • Sambesøg
  • Onboarding
  • Screening af virksomhederne
  • Overlevering af virksomhederne til projekteamet

Deltagere i projektet tilbydes efter rekruttering således en screening, eventuel RKV og uddannelsesplan samt efterfølgende uddannelse.

Hvad er projektets forventede resultater?

Projektet vil forøge antallet af personer med en erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse eller mellemlang videregående uddannelse.

Den formelle uddannelse kombineres med en håndholdt indsats, der sikrer deltagernes fastholdelse i uddannelse samt medvirker til, at styrke implementeringen af den grønne omstilling i virksomhederne.

Kontakt

Camilla Frost Lynge
Projektleder