Til virksomheder

 

Vigtig info under corona-situationen vedrørende elever og lønkompensation

Elever er omfattet af den midlertidige ordning med lønkompensation, hvis virksomheden i øvrigt er omfattet af reglerne for lønkompensation og eleven ikke er i en skoleperiode. Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven.
Det er en forudsætning, at eleven modtager sin normale løn. Tilskuddet udgør 90% af lønnen i praktikperioden, og eleverne skal på lige fod med andre medarbejdere afvikle 5 fridage i lønkompensationsperioden.

 

Trepartsaftale - løntilskud for elever resten af 2020

Som arbejdsgivere i den private sektor kan I få dækket størstedelen af jeres lønudgifter til jeres elever og lærlinge gennem et løntilskud, der gælder resten af 2020. 

Aftalen indeholder blandt andet:

  • At der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.
  • At det ved ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler, der indgås fra 1. maj til 31. december 2020, vil være muligt at få et løntilskud på 90 procent.
  • At der ved korte uddannelsesaftaler, som indgås efter 1. maj 2020, ydes et tilskud på 45 procent.

Tilskuddet udbetales automatisk af AUB, I skal derfor ikke ansøge om løntilskuddet. Alle virksomheder i den private sektor er omfattet af ordningen. I kan dog ikke få
løntilskud for elever eller lærlinge, hvis I modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode. I vil få udbetalt løntilskud med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020. Løntilskuddet forventes at blive udbetalt første gang i september 2020. Læs mere om løntilskuddet her.

Hvis I vil vide mere om, hvordan aftalen kan hjælpe jer, hvis I har haft elever under hele forløbet eller har lyst til indgå enten en kort- eller langvarig aftale med en ny elev, så giv vores supportcenter et kald på 7250 5775.

 

Tag en elev i lære

Giv din virksomhed fordelen af at have unge mennesker i huset! Tager du en elev i lære, er du samtidig med til at uddanne din branches fremtidige arbejdskraft – og det er vigtigt.

Du kan læse mere på Arbejdsgivernes UddannelsesBidrags (AUB) hjemmeside.

Vi hjælper dig
For at ansætte en elev eller lærling er der en række procedurer, som alle virksomheder skal igennem. Skolen har et support-team og en række praktikpladskonsulenter, som kan hjælpe din virksomhed gennem alle faserne – og hjælpe med at finde egnede emner til jer. Bare ring på 7250 
5775!

Efteruddannelse til medarbejdere
På TECHCOLLEGE tilbyder vi en lang række faglige kurser, så dine medarbejdere kan blive opkvalificeret. Kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.

Forberedende voksenundervisning (FVU)
Læse- og regneundervisning til medarbejdere er ved at blive mere og mere populært, for dygtige medarbejdere laver færre fejl. Læse- og regneundervisningen er gratis for alle voksne, og undervisningen kan foregå enten på TECHCOLLEGE eller ude i jeres virksomhed. Kontakt en FVU-konsulent.

Hent inspiration ude fra den store verden med PIU
PIU-ordningen giver dig mulighed for at sende din elev i praktik i udlandet og få ham/hende dygtigere hjem. Gennem udstationering i f.eks. nogle måneder af læretiden kan du via din elev få ny viden, kompetence og inspiration til den videre udvikling af virksomheden. Eleven får en bredere uddannelse, og langt de fleste omkostninger ved udstationeringen dækkes af AUB. Kontakt en international koordinator eller læs mere her.

Vær med til at skabe den teknologiske fremtid
TECHCOLLEGE er en del af Videnscenter for Automation & Robotteknologi, der blandt andet skal være med til at implementere automation og robotteknologi i undervisningen på grund- og erhvervsskoler. Det skal sikre, at eleverne er så klar som overhovedet muligt til at komme ud på et evigt foranderligt arbejdsmarked med evigt foranderlige teknologier, hvorfor videnscenteret vil arbejde sammen med virksomhederne, så vi sikrer os, at elevernes kompetencer matcher den efterspørgsel, der bliver på fremtidens arbejdsmarked. Læs mere om videnscenteret her.

Til mestre