Til virksomheder

 

Tag en lærling i lære

Giv din virksomhed fordelen af at have unge mennesker i huset! Tager du en lærling i oplæring, er du samtidig med til at uddanne din branches fremtidige arbejdskraft – og det er vigtigt. 

Vi hjælper dig
For at ansætte en lærling er der en række procedurer, som alle virksomheder skal igennem. Skolen har et support-team og en række praktikpladskonsulenter, som kan hjælpe din virksomhed gennem alle faserne – og hjælpe med at finde egnede lærlinge til jer. Bare ring på 7250 5775!

Underskriv kontrakten tidligt
De fleste uddannelsesaftaler bliver underskrevet, mens eleven stadig går på grundforløbet. Eleven starter først, når grundforløbsprøven er bestået. De tre måneders prøvetid og lønudbetalingen starter også først der.

Hent inspiration ude fra den store verden med PIU
PIU-ordningen giver dig mulighed for at sende din lærling i oplæring i udlandet og få ham/hende dygtigere hjem. Gennem udstationering i f.eks. nogle måneder af læretiden kan du via din lærling få ny viden, kompetence og inspiration til den videre udvikling af virksomheden. Lærlingen får en bredere uddannelse, og langt de fleste omkostninger ved udstationeringen dækkes af AUB. Kontakt en international koordinator eller læs mere her.


Efteruddannelse

Efteruddannelse til medarbejdere
På TECHCOLLEGE tilbyder vi en lang række faglige kurser, så dine medarbejdere kan blive opkvalificeret. Kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.

Forberedende voksenundervisning (FVU)
Læse- og regneundervisning til medarbejdere er ved at blive mere og mere populært, for dygtige medarbejdere laver færre fejl. Læse- og regneundervisningen er gratis for alle voksne, og undervisningen kan foregå enten på TECHCOLLEGE eller ude i jeres virksomhed. I skoleåret 2021/22 afholder vi et FVU-forløb med fokus på dansk sprogforståelse. Kurset ligger mandag eftermiddag kl. 14-15.30 på Rørdalsvej. For yderligere information kontakt Sanne Nygaard på 2526 6307 eller sany@techcollege.dk.

Du kan læse mere på Arbejdsgivernes UddannelsesBidrags (AUB) hjemmeside

Til mestre

Går du og overvejer at få en elev fra TECHCOLLEGE, så har vi samlet lidt information til dig.
Klik på den uddannelse, som du er interesseret i at få elever fra.

// Anlægsgartner

// Automatik og proces

// Bager og konditor

// Bygningsmaler

// Data og kommunikation

// Dyrepasser

// Elektriker

// Ernæringsassistent

// Flytekniker

// Frisør

// Gastronom

// Gourmetslagter

// Grafisk tekniker

// Greenkeeper og groundsman

// Industrioperatør

// Industritekniker

// Kompositoperatør

// Kosmetiker

// Landbrugsuddannelsen

// Lastvognsmekaniker

// Mediegrafiker

// Murer

// Personvognsmekaniker

// Receptionist

// Smed

// Tandklinikassistent

// Teknisk designer

// Tjener

// Tømrer

// Vvs-energiuddannelsen