Til virksomheder

Tag en lærling i lære

Giv din virksomhed fordelen af at have unge mennesker i huset! Tager du en lærling i oplæring, er du samtidig med til at uddanne din branches fremtidige arbejdskraft – og det er vigtigt. Får du en elev med særlige udfordringer, så kan din hjælp være helt afgørende. Læs her om din mulighed for at støtte eleven i virksomheden.

Vi hjælper dig
For at ansætte en lærling er der en række procedurer, som alle virksomheder skal igennem. Skolen har et support-team og en række virksomhedskonsulenter, som kan hjælpe din virksomhed gennem alle faserne – og hjælpe med at finde egnede lærlinge til jer. Bare ring på 7250 5775!

Når du har ansat en lærling, kan du altid se lærlingens fravær og skoleforløb på lærepladsen.dk

Underskriv kontrakten tidligt
De fleste uddannelsesaftaler bliver underskrevet, mens eleven stadig går på grundforløbet. Eleven starter først, når grundforløbsprøven er bestået. De tre måneders prøvetid og lønudbetalingen starter også først der.

Overvejer du at få en lærling fra TECHCOLLEGE, så har vi samlet lidt information til dig. Klik på den uddannelse, som du er interesseret i at få elever fra.

Lærlinge med særlige udfordringer
Hvordan agerer man som virksomhed, hvis man har en lærling med særlige udfordringer? Hvad skal man være opmærksom på i hverdagen? Og er det egentlig overhovedet et problem -eller måske i virkeligheden bare grobund for nye muligheder?

Det giver tre lærlingeansvarlige fra forskellige nordjyske IT-virksomheder deres bud på i videoen herunder.

Få gode råd til SPS i virksomheden i vores brochure.

Er du elev, og har du brug for SPS? Læs mere om specialpædagogisk støtte (SPS) her.

Hent inspiration ude fra den store verden med PIU
PIU-ordningen giver dig mulighed for at sende din lærling i oplæring i udlandet og få ham/hende dygtigere hjem. Gennem udstationering i f.eks. nogle måneder af læretiden kan du via din lærling få ny viden, kompetence og inspiration til den videre udvikling af virksomheden. Lærlingen får en bredere uddannelse, og langt de fleste omkostninger ved udstationeringen dækkes af Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag. Kontakt en international koordinator eller læs mere her.

Du kan læse mere på Arbejdsgivernes UddannelsesBidrags (AUB) hjemmeside


Efteruddannelse

Efteruddannelse til medarbejdere
På TECHCOLLEGE tilbyder vi en lang række faglige kurser, så dine medarbejdere kan blive opkvalificeret. Kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.


Forberedende voksenundervisning (FVU)
Læse- og regneundervisning til medarbejdere er ved at blive mere og mere populært, for dygtige medarbejdere laver færre fejl. Læse- og regneundervisningen er gratis for alle voksne, og undervisningen kan foregå enten på TECHCOLLEGE eller ude i jeres virksomhed. Vi har også kurser i engelsk og it (digital). Læs mere om gratis undervisning med FVU.