VVS-energi

 

Uddannelsesstart og tilmeldingsfrist

Startdato 17.01.22 (ansøgningsfrist: 02.01.22)
Startdato 08.08.22 (ansøgningsfrist: 24.07.22)

Som vvs-energiuddannet arbejder du med energi-optimering og ressource-udnyttelse. Du arbejder med forskellige tekniske installationer til huse, kender alle typer opvarmningsanlæg og kan forme og bukke alt i blik. Ved hjælp af målinger og små justeringer kan du sørge for, at din kunde får mest muligt ud af sin installation og på den måde sparer penge og skåner miljøet. Alt afhængig af hvilket af følgende specialer, du vælger, kan du specialisere dig inden for et bestemt vvs-område:

Vvs-energispecialist, vvs og blikkenslager, vvs-installationstekniker eller ventilationstekniker

Start på vvs-energiuddannelsen

Varighed:
Maks. 4½ år. Uddannelsen findes også som EUX. Så er varigheden 4 år og 9 måneder.

Sted: 
Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Hvad lærer du på vvs-energiuddannelsen?

På grundforløb 2 får du grundlæggende viden om de mange forskellige rørinstallationer, der forsyner folks hjem og virksomheder med vand og energi.
På grundforløbet og på hovedforløbets skoleperioder arbejder du meget i skolens vvs-, energi- og blikkenslagerværksteder. Dygtige faglærere sørger for, at du får lært og øvet alle de rigtige metoder, at du bruger det rigtige værktøj, og at du løser opgaverne optimalt. Du har også almindelig klasseundervisning i matematik, naturfag, fremmedsprog og samfundsfag.

Her kan du se eksempler på emner, man arbejder med på vvs-energiuddannelsen:

 • Matematik
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Miljø
 • Installation og montage
 • Svejsning og lodning
 • El-lære
 • Styring og regulering
 • Plade/tagarbejde
 • Materialelære
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Teknisk databehandling
 • Kundeservice
 • Ventilationsteknik
 • Projektstyring
 • Styring og regulering
 • Energitekniske installationer

Du kan læse mere om det specifikke indhold i uddannelsen i vores lokale undervisningsplaner.

Hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, skal du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på vvs-energiuddannelsen to gange om året.

Vvs-energispecialist

- her lærer du at:

 • installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik
 • installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi.
 • installere, servicere og programmere intelligente styrings- og regulerings-automatikker, der kan styre kombinationsanlæggene
 • installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg, hvor de eksisterende radiatorer og gulvvarme bruges til afkøling
 • servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på en varmepumpe (op til 2½ kg)
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri
 • udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri
 • montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service energi- og klimaanlæg
 • beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg

Vvs-installationstekniker

- her lærer du at:

 • installere, fejlfinde, programmere og servicere vasketoiletter og intelligente sanitetskomponenter i private hjem og sundhedssektoren
 • installere sprinkleranlæg
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installations-arbejde
 • udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri
 • udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder
 • svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på sygehuse, laboratorier og medicinalindustri
 • selvstændigt udføre service og vedligehold af vvs-installationer
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg

Vvs og blikkenslager

- her lærer du at:

 • fremstille og montere og udføre falset tag og facadearbejde i kobber, zink og aluminium, herunder opsnøring af tagflader
 • udføre falsearbejde på tårne, kviste og spir i kobber, zink og aluminium
 • restaurere tage og facader på historiske og fredede bygninger
 • udfolde og fremstille hætter, udluftninger, tagrender og nedløb i kobber og zink
 • montere præfabrikerede tag og facadesystemer
 • foretage taggennembrud kobber, zink og aluminium
 • udføre inddækninger i erstatningsmaterialer
 • dække tag og facader med skifer
 • TIG-svejse i kobber
 • Styring og regulering af varmetekniske anlæg
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installationsarbejde
 • udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med false, facade, tag og skiferdækning

Ventilationstekniker

- her lærer du at:

 • installere og servicere klima og ventilationsanlæg i bolig, erhverv, laboratorie og industri i henhold til ATEX-direktivet og VENT-ordning
 • installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg
 • installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg
 • servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på klima- og ventilationsanlæg (op til 2½ kg)
 • beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger
 • fremstille overgangs- og faconstykker i tyndplade
 • montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service på klima- og energianlæg
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende klimaanlæg
 • vejlede om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø

Årets regionsmester fundet hos VVS'erne

Mens meget af Danmark holdt efterårsferie, kæmpede seks gæve gutter i et af TECHCOLLEGEs VVS-lokaler om at blive dette års regionsmester.

Videreuddannelse 

Som vvs-energiuddannet kan du videreuddanne dig til fx automationsteknolog, byggekoordinator, driftsteknolog – offshore eller energiteknolog.

Du kan se mulighederne for videreuddannelse på ug.dk

Skolepraktik

Finder du ikke selv en læreplads på vvs-energiuddannelsen, har du mulighed for at fortsætte din uddannelse i TECHCOLLEGE Praktikcenter.

Fordelsuddannelse

På vvs-energi er det nemmere at finde en læreplads end på de fleste erhvervsuddannelser. Vvs-energiuddannelsen er nemlig en fordelsuddannelse.

Adgangskrav og tilmelding

Vil du vide mere om adgangskrav og tilmelding til vvs-energiuddannelsen? Så klik her.

Snak med os

Har du spørgsmål til vvs-energiuddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.
Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Charlotte Schøn
Praktikpladskonsulent
Kamilla Olsen Petersen
Uddannelsessekretær

Lærere på vvs-energi

Bjarne Sørensen
Faglærer / Koordinator; VVS - Energiuddannelsen
Casper Michael Muderspach Stagsted
Faglærer
Ivan Jepsen
Faglærer
James Dean Matthews
Faglærer
Jesper Holm Nielsen
Faglærer
Karsten Marius Skipper-Jørgensen
Faglærer
Kim Fjordside Bilde
Faglærer
Kim Kenny Christensen
Faglærer
Lars Krongaard
Faglærer
Morten Lilleør Sørensen
Faglærer
Niels Fejborg Sterup
Faglærer
Thomas Jensen
Faglærer

Årets Læreplads 2021 er ...

”For mig at se kunne jeg virkelig ikke finde en bedre arbejdsplads eller bedre kollegaer.” Sådan sluttede Julie Munkholm sin indstilling, og et enigt dommerpanel var enige i, at det lød som en god oplevelse og en fantastisk læreplads. Derfor går Årets Læreplads 2021-prisen ...

Ledelsen

Henrik Skallerup Andersen
Uddannelseschef
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Ditte i en halv time.

Book et online møde her