VVS-energi

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Startdato 12.08.24 (ansøgningsfrist: 28.07.24)
Startdato 20.01.25 (ansøgningsfrist: 05.01.25)

Som vvs-energiuddannet arbejder du med energi-optimering og ressource-udnyttelse. Du arbejder med forskellige tekniske installationer til huse, kender alle typer opvarmningsanlæg og kan forme og bukke alt i blik. Ved hjælp af målinger og små justeringer kan du sørge for, at din kunde får mest muligt ud af sin installation og på den måde sparer penge og skåner miljøet. Alt afhængig af hvilket af følgende specialer, du vælger, kan du specialisere dig inden for et bestemt vvs-område:

Vvs-energispecialist, vvs og blikkenslager, vvs-installationstekniker eller ventilationstekniker

Start på vvs-energiuddannelsen

Varighed:
Maks. 4½ år. Uddannelsen findes også som EUX. Så er varigheden 4 år og 9 måneder.

Sted: 
Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Hvad lærer du på vvs-energiuddannelsen?

På grundforløb 2 får du grundlæggende viden om de mange forskellige rørinstallationer, der forsyner folks hjem og virksomheder med vand og energi.
På grundforløbet og på hovedforløbets skoleperioder arbejder du meget i skolens vvs-, energi- og blikkenslagerværksteder. Dygtige faglærere sørger for, at du får lært og øvet alle de rigtige metoder, at du bruger det rigtige værktøj, og at du løser opgaverne optimalt. Du har også almindelig klasseundervisning i matematik, naturfag, fremmedsprog og samfundsfag.

Her kan du se eksempler på emner, man arbejder med på vvs-energiuddannelsen:

 • Matematik
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Miljø
 • Installation og montage
 • Svejsning og lodning
 • El-lære
 • Styring og regulering
 • Plade/tagarbejde
 • Materialelære
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Teknisk databehandling
 • Kundeservice
 • Ventilationsteknik
 • Projektstyring
 • Styring og regulering
 • Energitekniske installationer

Du kan læse mere om det specifikke indhold i uddannelsen i vores lokale undervisningsplaner, og du kan se billeder af vores udlærte svende her.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på vvs-energiuddannelsen to gange om året.

De fire specialer på vvs-energiuddannelsen

Fold ud og læs om de fire meget forskellige specialer

Vvs-energispecialist

Bliv en god servicetekniker, som er ekspert i energioptimering

Som vvs-energispecialist arbejder man med energi-optimering og ressourceudnyttelse.
En vvs-energispecialist udfører og reparerer  almindelige bygningsinstallationer og er samtidig ekspert i energioptimering. Du måler på forbrug af vand og varme og kan vejlede kunder i  effektiviseringer. Styring, regulering og automatik fylder meget på uddannelsen, og du kan
få de forskellige løsninger til at spille sammen. På uddannelsen lærer du både service på almindelige vand- og afløbsinstallationer og får  fjernvarmecertifikat.
Nye energiformer og vedvarende grøn energi, som varmepumper, solenergi og biobrændsel er vigtigt på uddannelsen, og du lærer at installere og servicere disse anlæg.

Du lærer at

 • installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik
 • installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi.
 • installere, servicere og programmere intelligente styrings- og regulerings-automatikker, der kan styre kombinationsanlæggene
 • installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg, hvor de eksisterende radiatorer og gulvvarme bruges til afkøling
 • servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på en varmepumpe (op til 2½ kg)
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri
 • udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri
 • montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service energi- og klimaanlæg
 • beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg

Vvs-installationstekniker

Bliv en god montør og servicetekniker

Vvs-installationsteknikeren installerer vand, varme og sanitet. Du lærer både at håndtere det aldrende badeværelse og den sidste nye velfærdsteknologi og styring i hele bygningen. Den løbende drift og vedligeholdelse samt optimering hører naturligvis med. Du lærer at svejse på plastrør og på stålrør i boliger, erhverv og industri. Vejledning af kunder om drift vedligeholdelse og energioptimering lærer du også på uddannelsen. Samtidig kan du tage højde for klima, miljø og bæredygtighed, så kunden både sparer penge og skåner miljøet.

Du lærer at

 • installere, fejlfinde, programmere og servicere vasketoiletter og intelligente sanitetskomponenter i private hjem og sundhedssektoren
 • installere sprinkleranlæg
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installations-arbejde
 • udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri
 • udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder
 • svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på sygehuse, laboratorier og medicinalindustri
 • selvstændigt udføre service og vedligehold af vvs-installationer
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg

Blikkenslager og vvs

Bliv en dygtig blikkenslager

En blikkenslager udfører traditionelt pladearbejde i kobber, skifer, zink eller aluminium. Du lærer at reparere tage, skifte tagrender, false og bruge CNC-maskiner. Du lærer også at lodde, svejse og udføre god kundeservice. Samtidig kan du tage højde for klima, miljø og bæredygtighed.
I uddannelsen lærer du en masse om nye materialer og teknologier som fx energiproducerende tag- og facedeelementer.
En blikkenslager har også en grundlæggende viden om vand- og varmeinstallationer, så du kan udføres mindre vvs-opgaver.

Du lærer at

 • fremstille og montere og udføre falset tag og facadearbejde i kobber, zink og aluminium, herunder opsnøring af tagflader
 • udføre falsearbejde på tårne, kviste og spir i kobber, zink og aluminium
 • restaurere tage og facader på historiske og fredede bygninger
 • udfolde og fremstille hætter, udluftninger, tagrender og nedløb i kobber og zink
 • montere præfabrikerede tag og facadesystemer
 • foretage taggennembrud kobber, zink og aluminium
 • udføre inddækninger i erstatningsmaterialer
 • dække tag og facader med skifer
 • TIG-svejse i kobber
 • Styring og regulering af varmetekniske anlæg
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installationsarbejde
 • udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med false, facade, tag og skiferdækning

Ventilationstekniker

Bliv ekspert i ventilation og indeklima

Ventilationsteknikeren er ekspert i indeklima og avancerede klimaanlæg. Du måler og indregulerer luftstrømme, så køling og varme fordeles rigtigt i bygningen. Opvarmning, afkøling og filtrering af luft er spidskompetencerne for en ventilationstekniker, og pointen er at hjælpe kunden med at spare penge ved at ventilere korrekt. Du lærer at vejlede om godt indeklima
– fx hvor vigtigt ventilation er for komfort, trivsel og arbejdsmiljø. I løbet af uddannelsen får du VENT-certifikat og kølecertifikat kategori II og lærer teknisk projektstyring.

Du lærer at

 • installere og servicere klima og ventilationsanlæg i bolig, erhverv, laboratorie og industri i henhold til ATEX-direktivet og VENT-ordning
 • installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg
 • installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg
 • servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på klima- og ventilationsanlæg (op til 2½ kg)
 • beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger
 • fremstille overgangs- og faconstykker i tyndplade
 • montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service på klima- og energianlæg
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende klimaanlæg
 • vejlede om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø

Videreuddannelse 

Som vvs-energiuddannet kan du videreuddanne dig til fx automationsteknolog, byggekoordinator, driftsteknolog – offshore eller energiteknolog.

Du kan se mulighederne for videreuddannelse på ug.dk

Skoleoplæring

Finder du ikke selv en læreplads på vvs-energiuddannelsen, har du mulighed for at fortsætte din uddannelse i TECHCOLLEGEs skoleoplæring.

Adgangskrav og tilmelding

Vil du vide mere om adgangskrav og tilmelding til vvs-energiuddannelsen? Så klik her.

Snak med os

Har du spørgsmål til vvs-energiuddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.
Nina Deleuran Michelsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Charlotte Schøn
Virksomhedskonsulent
Kamilla Olsen Petersen
Uddannelsessekretær
Michala Püschl Hartmann Deletaille
Uddannelsessekretær
Sofie Kløve
Kontorelev
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Lærere på vvs-energi

Casper Michael Muderspach Stagsted
Faglærer
VVS-energi
Dorte Korsbakke Palsgaard
Faglærer
James Dean Matthews
Faglærer
Jesper Holm Nielsen
Faglærer
Karsten Marius Skipper-Jørgensen
Faglærer
Kim Kenny Christensen
Faglærer
Michael Rødhus Jensen
Faglærer
Morten Lilleør Sørensen
Faglærer
Niels Fejborg Sterup
Faglærer
Nikolaj Scupii
Faglærer
Simon Emil Arensbach
Faglærer
Thomas Jensen
Faglærer
Thomas Tønder Lorentsen
Faglærer

Ledelsen

Troels Nymark Pedersen
Uddannelseschef