VVS-energi

 

28

dage til næste ansøgningsfrist

Som vvs-energiuddannet arbejder du med energi-optimering og ressource-udnyttelse. Du arbejder med forskellige tekniske installationer til huse, kender alle typer opvarmningsanlæg og kan forme og bukke alt i blik. Ved hjælp af målinger og små justeringer kan du sørge for, at din kunde får mest muligt ud af sin installation og på den måde sparer penge og skåner miljøet. Alt afhængig af hvilket af følgende specialer, du vælger, kan du specialisere dig inden for et bestemt vvs-område:

Vvs-energispecialist, vvs og blikkenslager, vvs-installationstekniker eller ventilationstekniker

Du skal begynde på fagretningen (GF1) El, byggeri og energi, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, skal du starte på grundforløb 2 (GF2).

Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på vvs-energiuddannelsen to gange om året.

Start på vvs-energiuddannelsen

Varighed:
Maks. 4½ år.
Uddannelsen findes også som EUX. Så er varigheden 4 år og 9 måneder.


Fag:
Matematik, naturfag, installation og montage, svejsning og lodning, plade- og tagarbejde, materialelære, sikkerhed og arbejdsmiljø, teknisk databehandling, projektstyring, styring og regulering, energitekniske installationer, kundeservice, ventilationsteknik m.fl.

Hvad lærer du på vvs-energiuddannelsen?

På grundforløb 2 får du grundlæggende viden om de mange forskellige rørinstallationer, der forsyner folks hjem og virksomheder med vand og energi.
På grundforløbet og på hovedforløbets skoleperioder arbejder du meget i skolens vvs-, energi- og blikkenslagerværksteder. Dygtige faglærere sørger for, at du får lært og øvet alle de rigtige metoder, at du bruger det rigtige værktøj, og at du løser opgaverne optimalt. Du har også almindelig klasseundervisning i matematik, naturfag, fremmedsprog og samfundsfag.

Her kan du se eksempler på emner, man arbejder med på vvs-energiuddannelsen:

 • Matematik
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Miljø
 • Installation og montage
 • Svejsning og lodning
 • El-lære
 • Styring og regulering
 • Plade/tagarbejde
 • Materialelære
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Teknisk databehandling
 • Kundepleje
 • Projektstyring
 • Styring og regulering
 • Energitekniske installationer

Du kan læse mere om det specifikke indhold i uddannelsen i vores lokale undervisningsplaner.

Uddannelsens specialer

Vvs-installationstekniker, vvs-energispecialist, vvs-blikkenslager eller ventilationstekniker.

Vvs-energispecialist - her lærer du at:

 • installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik
 • installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi.
 • installere, servicere og programmere intelligente styrings- og regulerings-automatikker, der kan styre kombinationsanlæggene
 • installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg, hvor de eksisterende radiatorer og gulvvarme bruges til afkøling
 • servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på en varmepumpe (op til 2½ kg)
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri
 • udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri
 • montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service energi- og klimaanlæg
 • beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg

Vvs-installationstekniker - her lærer du at:

 • installere, fejlfinde, programmere og servicere vasketoiletter og intelligente sanitetskomponenter i private hjem og sundhedssektoren
 • installere sprinkleranlæg
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installations-arbejde
 • udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri
 • udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder
 • svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på sygehuse, laboratorier og medicinalindustri
 • selvstændigt udføre service og vedligehold af vvs-installationer
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg

Vvs og blikkenslager - her lærer du at:

 • fremstille og montere og udføre falset tag og facadearbejde i kobber, zink og aluminium, herunder opsnøring af tagflader
 • udføre falsearbejde på tårne, kviste og spir i kobber, zink og aluminium
 • restaurere tage og facader på historiske og fredede bygninger
 • udfolde og fremstille hætter, udluftninger, tagrender og nedløb i kobber og zink
 • montere præfabrikerede tag og facadesystemer
 • foretage taggennembrud kobber, zink og aluminium
 • udføre inddækninger i erstatningsmaterialer
 • dække tag og facader med skifer
 • TIG-svejse i kobber
 • Styring og regulering af varmetekniske anlæg
 • dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installationsarbejde
 • udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med false, facade, tag og skiferdækning

Ventilationstekniker - her lærer du at:

 • installere og servicere klima og ventilationsanlæg i bolig, erhverv, laboratorie og industri i henhold til ATEX-direktivet og VENT-ordning
 • installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg
 • installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg
 • servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på klima- og ventilationsanlæg (op til 2½ kg)
 • beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger
 • fremstille overgangs- og faconstykker i tyndplade
 • montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning
 • udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service på klima- og energianlæg
 • vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende klimaanlæg
 • vejlede om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø

Skolepraktik

Finder du ikke selv en læreplads på vvs-energiuddannelsen, har du mulighed for at fortsætte din uddannelse i TECHCOLLEGE Praktikcenter.

Videreuddannelse efter vvs-energiuddannelsen

Som vvs-energiuddannet kan du videreuddanne dig til fx automationsteknolog, byggekoordinator, driftsteknolog – offshore eller energiteknolog.

Du kan se mulighederne for videreuddannelse på ug.dk

Adgangskrav og tilmelding

Vil du vide mere om adgangskrav og tilmelding til vvs-energiuddannelsen? Så klik her.

Snak med en vejleder

Har du spørgsmål til vvs-energiuddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.
Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Charlotte Schøn
Praktikpladskonsulent

Lærere på vvs-energi

Bjarne Sørensen
Faglærer / Koordinator; VVS - Energiuddannelsen
Casper Muderspach Stagsted
Faglærer
Christer Mann Eiersted
Faglærer
Christer er uddannet vvs- og energimontør og efterfølgende VVS-installatør. Inden han kom til skolen arbejdede han i varmepumpebranchen som installatør. Tidligere erfaringer tæller alt inden for vvs, lige fra bolig til industri. Christer blev ansat på TECHCOLLEGE i februar 2015. Underviser i gas, varmepumper/køl, ventilation og generel vvs
Flemming Thane Kallehave
Faglærer
James Matthews
Faglærer
Jesper Holm Nielsen
Faglærer
John Mørch
Faglærer
Uddannet vvs- og energispecialist og efterfølgende gas- og vandmester. Ansat på TECHCOLLEGE i 2008 hvor jeg hovedsageligt har været beskæftiget på grunduddannelsen, og på efteruddannelsesområdet med certificeringer inden for gas- og fjernvarmeområdet samt virksomhedstilpassede kurser. Har været med i udviklingsarbejde med nye kompendier til grunduddannelsen, efteruddannelse og svendeprøver inden for energiuddannelsen.
Jørgen Carlsen
Timelærer
Karsten Skipper-Jørgensen
Faglærer
Karsten er uddannet vvs og blikkenslager og efterfølgende vvs-tekniker og gas og vandmester. Karsten blev ansat på TECHCOLLEGE i 1985 og har primært arbejdet med blikkenslagerarbejde på grunduddannelsen og på efteruddannelse. Han har også været med i udviklingsarbejde med nye kompendier til grunduddannelsen, efteruddannelse og svendeprøver inden for blikkenslagerfaget. Udover blikkenslagerarbejde underviser jeg også i vvs-installationer med speciale inden for vandfaget.
Kim Fjordside Bilde
Faglærer
Niels Sterup
Faglærer

Frisørsalonen Klipoteket kåret som Årets Læreplads

En frisørtid hos salon Klipoteket i Svenstrup udspillede sig torsdag noget anderledes end normalt. Det endte nemlig med en kåring som Årets Læreplads 2019. Læs mere på techcollege.dk