Landbrugsuddannelsen

 

Uddannelsesstart og tilmeldingsfrist

Startdato 17.01.22 (ansøgningsfrist: 02.01.22)
Startdato 08.08.22 (ansøgningsfrist: 24.07.22)

Som landmand skal du passe et landbrug med dyr, maskiner og jord. Din hverdag er meget alsidig, og du er både fysisk aktiv, arbejder med store landbrugsmaskiner, og er både indendørs og udendørs. Som landmand kan du både være selvstændig på dit eget landbrug og være lønmodtager.

Begynd som landbrugselev på TECHCOLLEGE

Varighed:
Maks. 4 år og 3 måneder. 

Sted: 
Struervej 70, 9220 Aalborg Ø. 


Fag på uddannelsen:
Biologi, naturfag, dyrehold, medicinhåndtering, planteproduktion, økologisk landbrug, bæredygtighed, finansiering og investering, maskiner, teknik, traktorkørekort m.fl.

 

Det lærer du på landbrugsuddannelsen

Fra dag ét vil du blive involveret i arbejdet med at passe dyr og bruge maskiner, og du begynder at lære, hvordan man kobler praktiske færdigheder med teori for at skabe resultater. Fx i forbindelse med korn på marken eller slagtedyr, som andre mennesker har brug for. Under din uddannelse vil du opleve, at andre (dyr og mennesker) er afhængige af din indsats og regner med dig – på samme måde som det vil være tilfældet, når du er færdiguddannet. Landbrugsuddannelsen på TECHCOLLEGE har tre specialer: Jordbrugsmaskinfører, Landmand med specialet husdyr, Landmand med specialet planter. Du har altså selv indflydelse på, hvilken retning din uddannelse tager, og hvad du bliver god til. Under landbrugsuddannelsens skoleperioder arbejder du på Agri-afdelingen, som på én gang er en skole og et landbrug i drift. Du får dine egne vagter og opgaver – også nogle gange uden for almindelig arbejdstid – som skal lære dig arbejdsrutinerne i et landbrug. Men du har også klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i biologi og naturfag.

Du kan læse endnu mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner. 

Men er det mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, skal du begynde på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på landbrugsuddannelsen to gange om året.

Gourmetgrise til gourmetslagterne

Hvad får man, hvis man blander gammel dansk landrace med duroc-racen? En gourmetgris! Det er i hvert fald håbet med et forsøg, som to af vores uddannelser samarbejder om. I landbrugsuddannelsens svinestald er gourmetgrisen avlet - nu bliver det skåret i lækre stykker på gourmetslagternes arbejdsborde.

Specialer

På grundforløb 2 kommer du til at snuse til alle 3 specialer, så du kan vælge. Specialet har indflydelse på, hvilken retning din uddannelse tager, og hvad du bliver god til.

Landmand med specialet husdyr
Her lærer du en masse om dyrebesætninger, foder, dyretransport og dyrevælfærd.

Landmand med specialet planter
Her lærer du, hvordan man planlægger den optimale såning, sprøjtning og gødning. Du lærer også at vedligeholde de store landbrugsmaskiner.

Jordbrugsmaskinfører
Hvis arbejdet med de forskellige landbrugsmaskiner er noget for dig, skal du vælge denne retning. Du lærer om de forskellige værktøjer og værkstedsmaskiner, som du skal bruge for at vedligeholde jordbrugsmaskinerne og reparere dem.

Videreuddannelse efter landbrugsuddannelsen

Som landmand kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog, produktionsteknolog eller skov- og landskabsingeniør.

Der er mange forskellige muligheder, og du kan se en del af dem på ug.dk.

Fordelsuddannelse

Fordelsuddannelse betyder, at branchen garanterer lærepladser til ni ud af 10 elever. Læs mere om fordelsuddannelser på TECHCOLLEGE her.

Adgangskrav og tilmelding

Hvis du vil vide mere om adgangskrav og tilmelding til landbrugsuddannelsen, så læs med her.

Tal med os

Har du spørgsmål til landbrugsuddannelsen? Så kontakt os
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Helle Venneberg Sørensen
Praktikpladskonsulent
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær

Lærere på landbrug

Jesper Christian Bennike
Faglærer
Jette Sommer Larsen
Faglærer
Leo Christiansen
Faglærer
Line Krebs Lambertsen
Faglærer
Lone Præstegaard
Faglærer
Louise Møller Boye
Faglærer
Pia Rasmussen
Faglærer

Årets Læreplads 2021 er ...

”For mig at se kunne jeg virkelig ikke finde en bedre arbejdsplads eller bedre kollegaer.” Sådan sluttede Julie Munkholm sin indstilling, og et enigt dommerpanel var enige i, at det lød som en god oplevelse og en fantastisk læreplads. Derfor går Årets Læreplads 2021-prisen ...

Ledelsen

Klaus Kastberg
Uddannelsesleder
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Gitte i en halv time.

Book et online møde her