Landbrugsuddannelsen

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Startdato 12.08.24 (ansøgningsfrist: 28.07.24)
Startdato 20.01.25 (ansøgningsfrist: 05.01.25)

Som landmand skal du passe et landbrug med dyr, maskiner og jord. Din hverdag er meget alsidig, og du er både fysisk aktiv, arbejder med store landbrugsmaskiner, og er både indendørs og udendørs. Som landmand kan du både være selvstændig på dit eget landbrug og være lønmodtager.

Begynd som landbrugselev på TECHCOLLEGE

Varighed:
Maks. 4 år og 3 måneder. 

Sted: 
Struervej 70, 9220 Aalborg Ø. 

Fag på uddannelsen:
Biologi, naturfag, dyrehold, medicinhåndtering, planteproduktion, økologisk landbrug, bæredygtighed, finansiering og investering, maskiner, teknik, traktorkørekort m.fl.

Landbrugsuddannelsen på TECHCOLLEGE:
Uddannelsen starter med et grundforløb. Grundforløbet er delt i to dele, GF1 og GF2, som hver varer et halvt skoleår (20 ugers undervisning). Hvis du kommer lige fra 9. eller 10. klasse, starter du på GF1 og fortsætter derefter på GF2. Hvis du ikke kommer lige fra folkeskolen, starter du direkte på GF2. Efter grundforløbet har du skiftevis oplæring hos fx et landbrug og hovedforløb på skolen.

I øjeblikket er hovedforløb 2 på landbrugsuddannelsen på TECHCOLLEGE på pause, hvilket betyder, at det ikke udbydes 2025. Vi henviser i den forbindelse til andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder 2. hovedforløb. 

 

Det lærer du på landbrugsuddannelsen

Fra dag ét vil du blive involveret i arbejdet med at passe dyr og bruge maskiner, og du begynder at lære, hvordan man kobler praktiske færdigheder med teori for at skabe resultater. Fx i forbindelse med korn på marken eller slagtedyr, som andre mennesker har brug for. Under din uddannelse vil du opleve, at andre (dyr og mennesker) er afhængige af din indsats og regner med dig – på samme måde som det vil være tilfældet, når du er færdiguddannet. Landbrugsuddannelsen på TECHCOLLEGE har tre specialer: Jordbrugsmaskinfører, Landmand med specialet husdyr, Landmand med specialet planter. Du har altså selv indflydelse på, hvilken retning din uddannelse tager, og hvad du bliver god til. Under landbrugsuddannelsens skoleperioder arbejder du på afdelingen, som på én gang er en skole og et landbrug i drift. Du får dine egne vagter og opgaver – også nogle gange uden for almindelig arbejdstid – som skal lære dig arbejdsrutinerne i et landbrug. Men du har også klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i biologi og naturfag.

Du kan læse endnu mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner. 

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på landbrugsuddannelsen to gange om året.

Specialer

På grundforløb 2 kommer du til at snuse til alle 3 specialer, så du kan vælge. Specialet har indflydelse på, hvilken retning din uddannelse tager, og hvad du bliver god til.

Landmand med specialet husdyr
Her lærer du en masse om dyrebesætninger, foder, dyretransport og dyrevælfærd.

Landmand med specialet planter
Her lærer du, hvordan man planlægger den optimale såning, sprøjtning og gødning. Du lærer også at vedligeholde de store landbrugsmaskiner.

Jordbrugsmaskinfører
Hvis arbejdet med de forskellige landbrugsmaskiner er noget for dig, skal du vælge denne retning. Du lærer om de forskellige værktøjer og værkstedsmaskiner, som du skal bruge for at vedligeholde jordbrugsmaskinerne og reparere dem.

Videreuddannelse efter landbrugsuddannelsen

Som landmand kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog, produktionsteknolog eller skov- og landskabsingeniør.

Der er mange forskellige muligheder, og du kan se en del af dem på ug.dk.

Adgangskrav og tilmelding

Hvis du vil vide mere om adgangskrav og tilmelding til landbrugsuddannelsen, så læs med her.

Tal med os

Har du spørgsmål til landbrugsuddannelsen? Så kontakt os
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Jytte Margrethe Dannevig
Virksomhedskonsulent
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær
Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær

Lærere på landbrug

Jesper Christian Bennike
Faglærer
Line Krebs Lambertsen
Faglærer
Lone Præstegaard
Faglærer
Pia Rasmussen
Faglærer

Et år i New Zealand

Henriette er i Oplæring i udlandet som landmand. Hun skal være 12 måneder i New Zealand.

Ledelsen

Gitte Posborg Andersen
Uddannelseschef