Dyrepasser

 

Som dyrepasser passer du forskellige dyr, fx i en zoologisk have, i en dyrepark, i en dyrehandel eller andre steder. Du fodrer dyrene, aktiverer dem og gør rent i deres bure/anlæg. Som dyrepasser er det dig, der skal sørge for, at dyrene har det godt og har mulighed for at lave de samme ting, som de gør i naturen.

Start på dyrepasseruddannelsen

Varighed:
Maks. 4½ år.

Sted: 
Struervej 70, 9220 Aalborg Ø. 

Det lærer du på dyrepasseruddannelsen

På uddannelsen til dyrepasser får du en bred viden om pasning og pleje af alle dyr, inden du specialiserer dig i forsøgsdyr, zoologiske dyr, dyrehandel eller heste. Du lærer at vedligeholde og tilpasse dyrenes omgivelser, at fodre korrekt og at formidle din viden om dyr til andre mennesker. Du har dagligt almindelig klasseundervisning, hvor du bruger teori, der skal lære dig at passe dyrene optimalt. Her får du viden om dyrenes anatomi og fysiologi, og laver dyreteoretiske opgaver hertil.

Gården på Struervej er på én gang en skole og et landbrug i drift. Som dyrepasserelev færdes du ugentligt i vores stalde med køer og grise, men også i smådyrsstalden med øgler, padder, mus og fisk. Vi tager alle del i gårdens daglige drift med større og mindre dyrearter. Her tager du praktisk del i de daglige pasningsopgaver, hvor du fodrer dyrene, passer dem og gør rent hos dem.

Her kan du se eksempler på emner og fag, som man arbejder med på dyrepasseruddannelsen:

 • Dyrehold
 • Dyrevelfærd 
 • Biologi
 • Naturfag
 • Smittebeskyttelse
 • Sundhed og sygdom
 • Reproduktion og avl
 • Pasning og træning
 • Adfærdsbiologi
 • Dyrekroppen
 • Arbejdsmiljø
 • Teknik
 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp og brand

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på dyrepasseruddannelsen én gang om året - i januar måned.

Du kan tage uddannelsens grundforløb på TECHCOLLEGE. Efter grundforløbet kan du fortsætte din uddannelse på fx Hansenberg i Kolding.

KVOTEPLADS - hvis du mangler en læreplads

Har du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, og ønsker du at søge ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning?

TECHCOLLEGE får hvert år tildelt et begrænset antal kvotepladser på Grundforløb 2 på nogle af uddannelserne med adgangsbegrænsning – herunder dyrepasseruddannelsen.

Kvotepladserne kan søges af elever, der ikke kan finde en læreplads. Er du heldig at få en kvoteplads, får du lov til at gå på Grundforløb 2 uden uddannelsesaftale. I de uger, du går på grundforløbet, skal du være aktivt lærepladssøgende.

Søger du en kvoteplads, så skal du udfylde et kvote-ansøgningsbilag, som du skal vedhæfte sammen med dine eksamenspapirer, når du søger ind på optagelse.dk

Hvordan søger jeg?

 • Du udfylder ansøgningsskabelon – Link til ansøgningsskabelonen finder du her
 • Dernæst søger du uddannelsen via optagelse.dk
 • Du skal desuden vedhæfte afgangsskolebevis fra grundskolen (du skal bevise, at du har bestået folkeskolens afgangsprøve, samt dansk og matematik i grundskolen)

Når vi har modtaget din tilmelding, ansøgning samt eksamensbeviser, vil du blive indbudt til en kvotesamtale.

Til samtalen vil du høre lidt om uddannelsen, få en samtale med vores undervisere og blive helhedsvurderet.

Ved helhedsvurderingen bliver der b.la. lagt vægt på:

 • Mobilitet (Er du klar til at flytte eller rejse langt efter en læreplads?)
 • Studieegnethed (Kan du møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen?)
 • Modenhed (Hvordan viser du initiativ, selvstændighed og ansvarsbevidsthed mv.?)
 • Erfaringer (Hvilke erfaringer har du ift. frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
 • Personlige kompetencer (fleksibilitet, team player, kan have mange bolde i luften)

Husk – at der ingen garanti er for, at du får en kvoteplads, selvom du søger en. Bliver du ikke optaget på uddannelsen, vil vi opfordre dig til fortsætte med at søge læreplads. Elever med læreplads (en underskrevet aftale med en virksomhed) er automatisk optaget på uddannelsen.

   

Tidsfrister for dyrepasser-kvoteplads på grundforløb 2 med start den d. 20. januar 2025

18. november 2024
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk for ansøgere udefra – husk at vedhæfte eksamensbeviser og udfyldt ansøgningsskabelon

18. november 2024 - hele dagen
Samtaler med nuværende GF1 elever fra TECHCOLLEGE – du modtager samtaletid i e-Boks.

19. og 21. november 2024 kl. 15 – 21
Samtaler med ansøgere udefra – du modtager samtaletid i e-Boks. (Afsæt allerede nu datoerne, da der er mødepligt, hvis du vil videre i forløbet).

Senest 28. november 2024
Du får i e-Boks besked på, om du er optaget på en kvoteplads.

Specialer

Du skal specialisere dig inden for et af disse fire specialer: Zoologiske anlæg, forsøgsdyr, hestemanager eller dyrehandel.

Videreuddannelse som dyrepasser

Som dyrepasser kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog. Du kan se mulighederne på ug.dk

Kontakt os

Du er velkommen til at snakke med fx en vejleder, hvis du har spørgsmål til dyrepasseruddannelsen.
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Jytte Margrethe Dannevig
Virksomhedskonsulent
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær

Lærere på dyrepasser

Jesper Christian Bennike
Faglærer
Line Krebs Lambertsen
Faglærer
Lone Præstegaard
Faglærer
Pia Rasmussen
Faglærer

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Ledelsen