Dyrepasser

 
 • Næste startdato er 19. januar 2024 med ansøgningsfrist i november 2023. Hold øje med siden her for at se den præcise dato, når vi planlægger det.

Som dyrepasser passer du forskellige dyr, fx i en zoologisk have, i en dyrepark, i en dyrehandel eller andre steder. Du fodrer dyrene, aktiverer dem og gør rent i deres bure/anlæg. Som dyrepasser er det dig, der skal sørge for, at dyrene har det godt og har mulighed for at lave de samme ting, som de gør i naturen.

Start på dyrepasseruddannelsen

Varighed:
Maks. 4½ år.

Sted: 
Struervej 70, 9220 Aalborg Ø. 

Det lærer du på dyrepasseruddannelsen

På uddannelsen til dyrepasser får du en bred viden om pasning og pleje af alle dyr, inden du specialiserer dig i forsøgsdyr, zoologiske dyr, dyrehandel eller heste. Du lærer at vedligeholde og tilpasse dyrenes omgivelser, at fodre korrekt og at formidle din viden om dyr til andre mennesker. Du har dagligt almindelig klasseundervisning, hvor du bruger teori, der skal lære dig at passe dyrene optimalt. Her får du viden om dyrenes anatomi og fysiologi, og laver dyreteoretiske opgaver hertil.

Gården på Struervej er på én gang en skole og et landbrug i drift. Som dyrepasserelev færdes du ugentligt i vores stalde med køer og grise, men også i smådyrsstalden med øgler, padder, mus og fisk. Vi tager alle del i gårdens daglige drift med større og mindre dyrearter. Her tager du praktisk del i de daglige pasningsopgaver, hvor du fodrer dyrene, passer dem og gør rent hos dem.

Her kan du se eksempler på emner og fag, som man arbejder med på dyrepasseruddannelsen:

 • Dyrehold
 • Dyrevelfærd 
 • Biologi
 • Naturfag
 • Smittebeskyttelse
 • Sundhed og sygdom
 • Reproduktion og avl
 • Pasning og træning
 • Adfærdsbiologi
 • Dyrekroppen
 • Arbejdsmiljø
 • Teknik
 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp og brand

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på dyrepasseruddannelsen én gang om året - i januar måned.

Du kan tage uddannelsens grundforløb på TECHCOLLEGE. Efter grundforløbet kan du fortsætte din uddannelse på fx Hansenberg i Kolding.

KVOTEPLADS - hvis du mangler en læreplads

Har du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, og ønsker du at søge ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning?

TECHCOLLEGE får hvert år tildelt et begrænset antal kvotepladser på Grundforløb 2 på nogle af uddannelserne med adgangsbegrænsning – herunder dyrepasseruddannelsen.

Kvotepladserne kan søges af elever, der ikke kan finde en læreplads. Er du heldig at få en kvoteplads, får du lov til at gå på Grundforløb 2 uden uddannelsesaftale. I de uger, du går på grundforløbet, skal du være aktivt lærepladssøgende.

Søger du en kvoteplads, så skal du udfylde et kvote-ansøgningsbilag, som du skal vedhæfte sammen med dine eksamenspapirer, når du søger ind på optagelse.dk

Hvordan søger jeg?

 • Du udfylder ansøgningsskabelon og laver dit CV – Link til ansøgningsskabelonen finder du her 
 • Dernæst søger du uddannelsen via optagelse.dk og vedhæfter ansøgning og CV samt et billede af dig selv.
 • Du skal desuden vedhæfte afgangsskolebevis fra grundskolen (du skal bevise, at du har bestået folkeskolens afgangsprøve, samt dansk og matematik i grundskolen)

CV skal indeholde:

 • Navn, adresse, cpr.nr. og mailadresse
 • Foto
 • Hvad er dine fritidsinteresser?
 • Hvilke fritidsjob/jobs har du haft?
 • Din skole-/ uddannelsesbaggrund?
 • Har du erfaring fra fagområdet?
 • Evt. udtalelser

Når vi har modtaget din tilmelding, ansøgning & CV samt eksamensbeviser, vil du blive indbudt til en kvotesamtale.

Til samtalen vil du høre lidt om uddannelsen, få en samtale med vores undervisere og blive helhedsvurderet.

Ved helhedsvurderingen bliver der b.la. lagt vægt på:

 • Mobilitet (Er du klar til at flytte eller rejse langt efter en læreplads?)
 • Studieegnethed (Kan du møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen?)
 • Modenhed (Hvordan viser du initiativ, selvstændighed og ansvarsbevidsthed mv.?)
 • Erfaringer (Hvilke erfaringer har du ift. frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
 • Personlige kompetencer (fleksibilitet, team player, kan have mange bolde i luften)

Husk – at der ingen garanti er for, at du får en kvoteplads, selvom du søger en. Bliver du ikke optaget på uddannelsen, vil vi opfordre dig til fortsætte med at søge læreplads. Elever med læreplads (en underskrevet aftale med en virksomhed) er automatisk optaget på uddannelsen.

   

Tidsfrister for ansøgning til dyrepasseruddannelsen med start i januar 2023

20. november 2022
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser

23. og 24. november 2022 fra kl. 15
Der afholdes kvotesamtaler med ansøgere udefra – indkaldelsen bliver sendt til e-Boks.

29. november 2022
Du får senest denne dag besked om, hvorvidt du er optaget på en kvoteplads. Meddelelsen bliver sendt til din e-Boks.

Specialer

Du skal specialisere dig inden for et af disse fire specialer: Zoologiske anlæg, forsøgsdyr, hestemanager eller dyrehandel.

Videreuddannelse som dyrepasser

Som dyrepasser kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog. Du kan se mulighederne på ug.dk

Kontakt os

Du er velkommen til at snakke med fx en vejleder, hvis du har spørgsmål til dyrepasseruddannelsen.
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Jytte Margrethe Dannevig
Virksomhedskonsulent
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær

Lærere på dyrepasser

Jesper Christian Bennike
Faglærer
Kaj Pharsen
Faglærer
Line Krebs Lambertsen
Faglærer
Lone Præstegaard
Faglærer

Verdens Vildeste Brobyggere er næsten klar

Fredag 2. juni står den på Verdens Vildeste Brobyggere ved C.W. Obels Kanal i Aalborg, og her kan du opleve tre hold med elever og lærlinge fra vidt forskellige uddannelser give sig i kast med at bygge henholdsvis en flyde-, bue- og skråstagsbro.

Ledelsen

Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Gitte i en halv time.

Book et online møde her