Dyrepasser

 

Som dyrepasser passer du forskellige dyr, fx i en zoologisk have, i en dyrepark, i en dyrehandel eller andre steder. Du fodrer dyrene, aktiverer dem og gør rent i deres bure/anlæg. Som dyrepasser er det dig, der skal sørge for, at dyrene har det godt og har mulighed for at lave de samme ting, som de gør i naturen.

Start på dyrepasseruddannelsen

Varighed:
Maks. 4½ år.

Sted: 
Struervej 70, 9220 Aalborg Ø. 

Det lærer du på dyrepasseruddannelsen

Gården på Struervej er på én gang en skole og et landbrug i drift. Som dyrepasserelev færdes du i vores stalde med ponyer, grise, køer, kaniner, marsvin osv., og du arbejder især i vores smådyrsstald med zoo-dyr: Vi har fx pindsvin, eksotiske fugle, rotter, mus, slanger, øgler, skildpadder, fisk, næsebjørne og små foderdyr. Her fodrer du dyrene, passer dem og gør rent hos dem. Du har også almindelig klasseundervisning, hvor du får teoretisk undervisning, der skal lære dig at passe dyrene optimalt.

Her kan du se eksempler på emner og fag, som man arbejder med på dyrepasseruddannelsen:

 • Dyrehold
 • Dyrevelfærd 
 • Biologi
 • Naturfag
 • Smittebeskyttelse
 • Sundhed og sygdom
 • Reproduktion og avl
 • Pasning og træning
 • Adfærdsbiologi
 • Dyrekroppen
 • Arbejdsmiljø
 • Teknik
 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp og brand

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner.

Hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, skal du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på dyrepasseruddannelsen én gang om året - i januar måned.

Du kan tage uddannelsens grundforløb på TECHCOLLEGE. Efter grundforløbet kan du fortsætte din uddannelse på fx Hansenberg i Kolding.

Dyrepasser på afstand

Hvad stiller man lige op, når man har 14 dyrepasserelever, for hvem virtuel og digital undervisning er en by i Rusland? Og endnu værre; når virtuel og digital undervisning er en by i Rusland for læreren også...

KVOTEPLADS - hvis du mangler en praktikplads

Har du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, og ønsker du at søge ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning?

TECHCOLLEGE får hvert år tildelt et begrænset antal kvotepladser på Grundforløb 2 på nogle af uddannelserne med adgangsbegrænsning – herunder dyrepasseruddannelsen.

Kvotepladserne kan søges af elever, der ikke kan finde en læreplads. 

Er du heldig at få en kvoteplads, får du lov til at gå på Grundforløb 2 uden uddannelsesaftale. I de uger, du går på grundforløbet, skal du være aktivt praktikpladssøgende.

Du kan ikke fortsætte på hovedforløbet, medmindre du til den tid har fået en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

Blandt ansøgerne til uddannelsen udvælger TECHCOLLEGE de ansøgere, der kan starte direkte på grundforløbets 2. del.

Søger du en kvoteplads, så skal du udfylde et kvote-ansøgningsbilag, som du skal vedhæfte sammen med dine eksamenspapirer, når du søger ind på optagelse.dk

Hvordan søger jeg?

 • Du udfylder ansøgningsskabelon og laver dit CV – Link til ansøgningsskabelonen finder du her 
 • Dernæst søger du uddannelsen via optagelse.dk og vedhæfter ansøgning og CV samt et billede af dig selv.
 • Du skal desuden vedhæfte afgangsskolebevis fra grundskolen (du skal bevise, at du har bestået folkeskolens afgangsprøve, samt dansk og matematik i grundskolen)

CV skal indeholde:

 • Navn, adresse, cpr.nr. og mailadresse
 • Foto
 • Hvad er dine fritidsinteresser?
 • Hvilke fritidsjob/jobs har du haft?
 • Din skole-/ uddannelsesbaggrund?
 • Har du erfaring fra fagområdet?
 • Evt. udtalelser

 

Når vi har modtaget din tilmelding, ansøgning & CV samt eksamensbeviser, vil du blive indbudt til en kvotesamtale.

Til samtalen vil du høre lidt om uddannelsen, få en samtale med vores undervisere og blive helhedsvurderet.

 

Ved helhedsvurderingen bliver der b.la. lagt vægt på:

 • Mobilitet (Er du klar til at flytte eller rejse langt efter en elevplads?)
 • Studieegnethed (Kan du møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen?)
 • Modenhed (Hvordan viser du initiativ, selvstændighed og ansvarsbevidsthed mv.?)
 • Erfaringer (Hvilke erfaringer har du ift. frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
 • Personlige kompetencer (fleksibilitet, team player, kan have mange bolde i luften)

Husk – at der ingen garanti er for, at du får en kvoteplads, selvom du søger en. Bliver du ikke optaget på uddannelsen, vil vi opfordre dig til fortsætte med at søge læreplads. Elever med læreplads (en underskrevet aftale med en virksomhed) er automatisk optaget på uddannelsen.

  

Tidsfrister for ansøgning til dyrepasseruddannelsen med start i januar 2022

22. november 2021
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser

24. og 25. november 2021 fra kl. 15
Der afholdes kvotesamtaler – indkaldelsen bliver sendt til e-boks

30. november 2021
Du får senest denne dag besked om, hvorvidt du er optaget på en kvoteplads. Meddelelsen bliver sendt til din e-boks.

6. december 2021 kl. 15.30 - ca. 17.00 
Plan B-møde for de elever, der ikke har fået en kvoteplads, og som ønsker at høre om andre uddannelser, hvor man arbejder med dyr. Det vil også være muligt at få vejledning pr. telefon på 25266951 vedr. dette, hvis man er forhindret i at deltage i mødet.

Starten af januar 2022
Informationsarrangement for de elever, der er optaget på dyrepasseruddannelsen. Den præcise dato meldes ud her på hjemmesiden senere. Du vil modtage indbydelsen i din e-boks.

Specialer

Du skal specialisere dig inden for et af disse fire specialer: Zoologiske anlæg, forsøgsdyr, hestemanager eller dyrehandel.

Videreuddannelse som dyrepasser

Som dyrepasser kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog. Du kan se mulighederne på ug.dk

Kontakt os

Du er velkommen til at snakke med fx en vejleder, hvis du har spørgsmål til dyrepasseruddannelsen.
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Helle Venneberg Sørensen
Praktikpladskonsulent
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær

Lærere på dyrepasser

Jette Sommer Larsen
Faglærer
Louise Møller Boye
Faglærer

Årets Læreplads 2021 er ...

”For mig at se kunne jeg virkelig ikke finde en bedre arbejdsplads eller bedre kollegaer.” Sådan sluttede Julie Munkholm sin indstilling, og et enigt dommerpanel var enige i, at det lød som en god oplevelse og en fantastisk læreplads. Derfor går Årets Læreplads 2021-prisen ...

Ledelsen

Klaus Kastberg
Uddannelsesleder
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Gitte i en halv time.

Book et online møde her