Kvalitet på TECHCOLLEGE

 
Kvalitet på TECHCOLLEGE

PÅ TECHCOLLEGE handler kvalitet om, at uddannelserne er attraktive, har det rette indhold og høje kvalitet i forhold til de kompetencebehov, som TECHCOLLEGES dimittender bliver mødt af i erhvervslivet efter endt uddannelse. Derfor skal kvalitetssystemet på TECHCOLLEGE sikre, at vi udvikler vores uddannelser og fag, så de har et højt kvalitetsniveau - både fra et uddannelses- og undervisningsperspektiv.

Kobling mellem kvalitetsarbejde og strategi

Kvalitetsarbejdet udgør sammen med skolens strategi den strategiske ramme for udviklingen af TECHCOLLEGE.

Hvor skolens strategi tegner forandringsvisionen for TECHCOLLEGE, kan vi gennem de fastsatte mål og målsætninger i kvalitetsarbejdet følge udviklingen inden for de konkrete indsatsområder.

TECHCOLLEGEs kvalitetssystem hænger således sammen med TECHCOLLEGEs strategiske arbejde ved at understøtte visionen om, at ”TECHCOLLEGE vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur. ”

Følgende figur illustrerer koblingen mellem TECHCOLLEGEs strategi og kvalitetsarbejdet som tilsammen skal medvirke til at understøtte at TECHCOLLEGE kan udføre kerneopgaven ”Elevens læring og trivsel gennem uddannelse”.

 undefined

Mål og Målsætninger med kvalitetsarbejdet

TECHCOLLEGE har på baggrund af TECHCOLLEGEs Strategi og EUD-reformen defineret 4 kvalitetsmål og herunder 10 kvalitetsmålsætninger samt 3 strategiske mål der tilsammen gør det muligt at følge udviklingen mod TECHCOLLEGEs vision.

For at se TECHCOLLEGEs mål og målsætninger for kvalitet og strategi klik her.

For at se hvordan TECHCOLLEGEs mål og målsætninger for kvalitet og strategi operationaliseres for EUD, EUX og HTX klik her

Handleplan for øget gennemførsel og kvalitetsrapport

Relevante links

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde supplerende oplysninger om uddannelsesstatistik og analyser, og på Uddannelseszoom kan du sammenligne udvalgte uddannelser på f.eks. branche, løn, ledighed og gennemførelse. TECHCOLLEGE er underlagt en række krav til kvalitetsarbejdet via lov- og bekendtgørelser, der finder her:  

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

LBK nr. 157 af 17. februar 2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

BEK nr. 367 af 19. april 2016

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

LBK nr. 771 af 10. juni 2015 

Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

LBK nr. 961 af 01. september 2014

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

BEK nr. 23 af 11. januar 2005

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

BEK nr. 23 af 11. januar 2005

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

BEK nr 724 af 21. juni 2013