Værdigrundlag

 
TECHCOLLEGE uddannelser i Aalborg

TECHCOLLEGEs værdigrundlag bygger på værdierne tillidinvolveringinitiativ og commitment, der tilsammen danner et fælles udgangspunkt for vores handlinger indadtil og udadtil. Værdierne er et redskab til at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog for det, vi gør.

 
Værdierne skaber fællesskab og samhørighed, og er derfor også tæt knyttet til skolens overordnede strategi og den fælles kerneopgave. De giver os retning i hverdagens samarbejde ved at udvikle og fastholde en kultur:
  • der medvirker til et dialogbaseret og reflekterende arbejdsmiljø
  • der giver os mulighed for tilpasning og forandring
  • der medvirker positivt til at strategiens mål opfyldes
Værdierne er således afsættet til, at vi sammen skaber en god arbejdsplads med trivsel, anerkendelse og udviklingsmuligheder. De udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt på TECHCOLLEGE, og vi har alle et ansvar for værdierne, som viser den adfærd, vi kan og skal forvente af os selv og hinanden.

Tillid

Tillid er nødvendigt for et godt samarbejde, og er fundamentet for trivsel og udvikling. Vi handler ud fra gode intentioner, og tillægger andre gode intentioner. Det er katalysatoren til, at vi alle bliver inspirerede til at gøre vores bedste. Tillid er troen på, at vi alle kan, og tillid er den opbakning, vi alle har brug for, så vi tør.

Vi oplever
Når tillid er grundlaget for samarbejdet, oplever vi, at vi møder hinanden med opmærksomhed, nysgerrighed og anerkendelse. Vi står ved vores beslutninger, og tør tage ansvar for dem. Vi er i dialog med hinanden om stort og småt, og med dialogen ryddes tvivl af vejen, så der er plads til tillid og selvtillid.

Involvering

Involvering bidrager til ejerskab. Det er afgørende for den gode beslutning, og er vejen til, at vi kan se en mening med det, vi beskæftiger os med. Vi handler ud fra, at vi alle skal involveres, og involverer os i det, der er relevant for os, så vi alle bidrager optimalt.

Vi oplever
Når vi involverer og bliver involveret, oplever vi, at vi bliver mødt af engagerede mennesker, hvor vi tager hinanden alvorligt. Vi viser villighed til at inddrage andre, og vi viser villighed til at blive inddraget. Vi er tydelige i vores kommunikation, og vi informerer andre om vores beslutninger. Vi giver feedback konstruktivt og fremadrettet.

Initiativ

Initiativ er afgørende for fremdrift og udvikling. Initiativ er en nødvendighed for både skolens og vores individuelle udvikling. Initiativ er det, der fører os sikkert frem mod fremtidens krav og frem mod de mål, vi sætter os.

Vi oplever
Når vi udviser initiativ, oplever vi, at alle gør deres bedste og udviser handlekraft. Vi værdsætter initiativ, og viser interesse for, hvad der er nyt for os, og vi forholder os reflekterende til det. Vi gør brug af vores viden og erfaring til at kvalificere alle initiativer.

Commitment

Commitment er nødvendig for, at vi løfter i flok og sammen løser de opgaver, vi nu og i fremtiden møder. Commitment er viljen til at give noget til fællesskabet og deltage aktivt i et forpligtende fællesskab. Commitment sikrer sammenhæng og følgeskab og medvirker til, at vi alle føler ejerskab og stolthed ved det, vi laver.

Vi oplever
Når vi ser commitment, hos os selv og hos andre, oplever vi at være en del af et positivt, meningsfyldt og accepterende fællesskab. Vi oplever at blive mødt med velvillighed og imødekommenhed, der fremme vores muligheder for at gøre en forskel. Vi bakker loyalt op om beslutninger, og når det er relevant i beslutningsprocessen, udfordrer vi konstruktivt.