Receptionist

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Startdato 12.08.24 (ansøgningsfrist: 28.07.24)
Startdato 20.01.25 (ansøgningsfrist: 05.01.25)

Receptionen er et hotels informationsknudepunkt og servicecenter, og som receptionist er det din opgave at løse de mange meget forskellige opgaver, der lander her: den perfekte velkomst til gæsterne, booking og bestilling, afregning og afsked, fortælle om services, arrangere udflugter, lave aftaler med leverandører – ja, opfylde gæsternes ønsker for at give dem den optimale oplevelse af kvalitet og service på netop dit hotel. Konkurrencen er skarp i turistbranchen. Meget afhænger af din indsats og faglighed. Som receptionist skal du arbejde både sent om aftenen og i weekender. Der er også muligheder for at arbejde i udlandet. Både under din uddannelse og bagefter.

Start som receptionistelev

Varighed:
Maks. 3 år. – har du studentereksamen, kan du tage uddannelsen på 2 år og 2 måneder.

Sted:
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. 

Det lærer du på receptionistuddannelsen

En receptionist er lidt af en faglig blæksprutte, så du skal lære mange forskellige ting for at blive en god receptionist. På uddannelsen lærer du at arbejde rationelt og samtidig serviceorienteret ved en reception, når du fx booker værelser, tjekker gæster ud og ind eller fungerer som guide for gæsterne. Du lærer om valuta og økonomi, og du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk. Som receptionist har du også ansvar for sikkerhed. Derfor skal du lære, hvordan man forebygger uheld, og hvordan man forholder sig i tilfælde af brand og andre krisesituationer. Salg, administrative opgaver, samarbejde med leverandører og andre faggrupper, håndtering af klager og afregning skal du også kunne arbejde med.

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på receptionistuddannelsen:

 • Samfundsfag
 • Psykologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Værtskab, salg og markedsføring
 • Branchekommunikation
 • Brancheøkonomi og innovation
 • Branchejura og forsikring
 • Konferencelære
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Kulturforståelse
 • Turistlære
 • Turisme og event
 • Det digitale værtskab

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner og se billeder fra de seneste svendehold her.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). På TECHCOLLEGE starter vi som udgangspunkt nye GF2-hold op på receptionistuddannelsen to gange om året.

Allerede student?

Har du en studentereksamen eller tilsvarende, så får du merit og kan tage GF2 på 12 uger. Du starter sammen med et GF2-hold, men gennemfører GF2 på 12 uger og går i praktik. Kontakt en vejleder for at høre om din eksamen giver merit.

Videreuddannelse efter receptionistuddannelsen

Som receptionist kan du videreuddanne dig til fx serviceøkonom. Du kan se dine muligheder på ug.dk.

Adgangskrav og tilmelding

Du kan få mere viden om tilmelding og adgangskrav til receptionistuddannelsen lige her.

Ta' en snak med en vejleder

Du er velkommen til at kontakte en af os, hvis du sidder med spørgsmål til receptionistuddannelsen.
Pia Mossing Thomsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Annette Schou Christensen
Virksomhedskonsulent
Louise Christensen
Uddannelsessekretær

Projekter i udlandet

På grundforløbet har vi fokus på turisme og bæredygtighed både herhjemme og i udlandet, og elever på grundforløb 2 har mulighed for at deltage i et Erasmus+-projekt.

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram som uddeler midler til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Vi har igangsat et samarbejde med med en hotel- og restaurantskole på Gran Canaria, som vi planlægger at besøge 14 dage hvert efterår.  Her skal vi gå i skole med de spanske elever og sammen undersøge og lære om turisme og bæredygtighed.

Yderligere er vi ved at planlægge et samarbejde med en skole i Alsace, Frankrig og vi stiler efter besøge Alsace om foråret.

Lærere på receptionist

Charlotte Nielsen
Faglærer

Ledelsen

David Dahl Madsen
Uddannelseschef