Virksomhedsbaserede projekter i oplæringscenteret

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektets formål er at sætte fokus på at øge kvaliteten i uddannelserne:

  • Fastholdelse af lærlinge i uddannelsesaftaler.
  • Højne niveauet og gøre lærlingene på oplæringscenteret mere attraktive for virksomhederne for derved at sikre flere uddannelsesaftaler.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er et trepartsinitiativ bevilliget af Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.  

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Tømreruddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 197.870 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 197.870 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.08.2022 – 31.12.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Eksterne undervisere (fx ledere og svende fra virksomheder) deltager i/hjælper med udførelsen af projektet i oplæringscenteret for at bidrage til en mere virkelighedsnær uddannelse.

Inddragelse af lærlingene med henblik på skabelsen af en mere realistisk virksomhedskultur i oplæringscenteret, så lærlingene bedre og hurtigere kan indgå i et ansættelsesforhold i virksomhederne. - Inddragelsen af virksomhederne vil være med til at skabe relationer mellem lærling og virksomhed og derved forventes en større fastholdelse i potentielle uddannelsesaftaler.

Det lokale undervisningsudvalg inddrages løbende i projekter og processerne mellem oplæringscenteret og eksterne undervisere for at sikre en fagspecifik dialog.

DELTAGENDE MEDARBEJDERE

Claus Theil Andersen
Skoleoplæringsinstruktør
Gitte Posborg Andersen
Uddannelseschef
Dyr, planter og natur
Greenkeeper
Landmand
Anlægsgartner
Dyrepasser
Afdelingsleder for instruktører i skoleoplæring
Linette le Maire Jelswig
Projektkoordinator
Paul Archard Heide
Virksomhedskonsulent
Tømrer
Murer

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det forventes, at flere lærlinge fastholdes i deres uddannelsesaftaler og derved undgår ophævelser før tid.

Tanken er på sigt, at oplæringscenteret er et sted, hvor virksomhederne kan sikre sig fastholdelse af uddannelsesaftaler, fagligt kompetente lærlinge og et oplæringssted, hvor lærlinge kan være stolte af deres faglighed.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder