Hvilken uddannelse skal man vælge?

Som forælder kan det være svært at gennemskue, hvad de forskellige ungdomsuddannelser går ud på og hvilken uddannelse, der er den bedste for sit barn.

Derfor er det ofte nemmest som forælder at guide sit barn til at vælge en gymnasial studentereksamen, fordi det er den mest almindelige ungdomsuddannelse, og fordi den åbner for mange videregående uddannelser. På gymnasiet er skolegangen mere teoretisk og stillesiddende end på erhvervsuddannelser, og der mangler desuden faglært arbejdskraft inden for de fleste håndværksfag. Det er derfor ikke nogen dum idé at skele til erhvervsuddannelserne, hvis man kan lide praktisk undervisning og gerne vil sikre sig et job efterfølgende. 

I dag præsenteres elever i folkeskolen for de forskellige uddannelsesmuligheder fra en ret tidlig alder. Aalborg kommune har haft projekter med brobygningsforløb for elever helt ned til 6. klasse.

Det faste og obligatoriske brobygningsforløb ligger dog i 8. klasse, og spiller en vigtig rolle, fordi det er her de unge selv kan vælge, hvilken uddannelse, de vil besøge. Og undersøgelser viser, at de unge allerede beslutter sig for en ungdomsuddannelse før jul i 8. klasse. Det er derfor en god idé at åbne uddannelsessnakken med din teenager tidligt.

Vi vil gerne hjælpe med at klæde dig på til at vejlede din teenager i den retning, der er den bedste for ham/hende.

Hvilke ungdomsuddannelser er der?

Her er en kort oversigt over de mest almindelige ungdomsuddannelser: 

  • STX (Gymnasial eksamen) - det er den mest almindelige ungdomsuddannelse, og den åbner for en lang række videregående uddannelser. 
  • HF (En toårig gymnasial eksamen) den varer kun to år, i modsætning til STX, der varer tre år, men åbner ligeledes for en lang række videregående uddannelser.
  • HHX (Højere handelseksamen) - her er der fokus på merkantile fag, og den åbner for en lang række videregående uddannelser.
  • HTX (Højere teknisk eksamen) - her er der fokus på tekniske og naturvidenskablige fag, og den åbner for en lang række videregående uddannelser.
  • EUD (Erhvervsuddannelse) - her er der fokus på praktisk erfaring. Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser inden for fire hovedområder: "omsorg, sundhed og pædagogik", "kontor, handel og forretningsservice", "fødevarer, jordbrug og oplevelser" og "teknologi, byggeri og transport". I løbet af en erhvervsuddannelse er man i praktik i en virksomhed, og når man afslutter uddannelsen får man et svendebrev og kan tage et arbejde som faglært.
  • EUX (En kombination af erhvervsuddannelse og gymnasiel eksamen) - her får man både et svendebrev og en studenterhue. På TECHCOLLEGE har vi 18 forskellige EUX'er, som du kan læse om under uddannelser. 

Brug vores uddannelsesguider

Undersøgelser viser, at mange unge vælger den sammen ungdomsuddannelse som resten af vennerne. Og vi ved, at det kan være svært som forælder at blande sig, fordi de fleste teenagere lytter mere til venner eller andre voksne end sine forældre. 

 

På TECHCOLLEGE har vi to uddannelsesguider, Thomas og Charlotte, som møder de unge i folkeskolen, holder rundvisninger på vores egen skole og står for brobygningsforløbene. Det er dem, dit barn møder, hvis han/hun besøger TECHCOLLEGE. Du er som forælder meget velkommen til at kontakte Thomas og Charlotte, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan vejlede din teenager, eller har spørgsmål til TECHCOLLEGE i det hele taget.

Charlotte Bøvling
Uddannelsesguide
Thomas Markedal
Uddannelsesguide

Brug vores studievejledere

Vores studievejledere er specialiseret indenfor de enkelte uddannelser, men er også generalister og kan svare på spørgsmål indenfor alle uddannelser. Hvis du eller din teenager har en idé om, hvilken uddannelse der kunne have interesse, så kontakt en af studievejlederne, der vil hjælpe. 

Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Flemming Klitgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Hanne Enggaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Pia Mossing Thomsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Tanja Holland Hattel
Uddannelses- og erhvervsvejleder