Hvilken uddannelse skal man vælge?

Som forælder kan det være svært at gennemskue, hvad de forskellige ungdomsuddannelser går ud på og hvilken uddannelse, der er den bedste for ens barn.

Derfor er det ofte nemmest som forælder at guide sit barn til at vælge en gymnasial studentereksamen, fordi det er den mest almindelige ungdomsuddannelse, og fordi den åbner for mange videregående uddannelser. På gymnasiet er skolegangen mere teoretisk og stillesiddende end på erhvervsuddannelser, og der mangler desuden faglært arbejdskraft inden for de fleste håndværksfag. Det er derfor ikke nogen dum idé at skele til erhvervsuddannelserne, hvis dit barn godt kan lide praktisk undervisning og gerne vil sikre sig et job efterfølgende. 

I dag præsenteres elever i folkeskolen for de forskellige uddannelsesmuligheder fra en ret tidlig alder. Aalborg kommune har haft projekter med brobygningsforløb for elever helt ned til 6. klasse.

Det faste og obligatoriske brobygningsforløb ligger dog i 8. klasse, og de spiller en vigtig rolle, fordi det er her de unge selv kan vælge, hvilken uddannelse, de vil besøge. Og undersøgelser viser, at de unge allerede beslutter sig for en ungdomsuddannelse i efteråret i 8. klasse. Det er derfor en god idé at åbne uddannelsessnakken med din teenager tidligt.

Vi vil gerne hjælpe med at klæde dig på til at vejlede din teenager i den retning, der er den bedste for ham/hende.

Hvilke ungdomsuddannelser er der?

Her er en kort oversigt over de mest almindelige ungdomsuddannelser: 

  • STX (Gymnasial eksamen) - det er den mest almindelige ungdomsuddannelse, og den åbner for en lang række videregående uddannelser. 
  • HF (En toårig gymnasial eksamen) den varer kun to år, i modsætning til STX, der varer tre år, men åbner ligeledes for en lang række videregående uddannelser.
  • HHX (Højere handelseksamen) - her er der fokus på merkantile fag, og den åbner for en lang række videregående uddannelser.
  • HTX (Højere teknisk eksamen) - her er der fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag, og den åbner for en lang række videregående uddannelser.
  • EUD (Erhvervsuddannelse) - her er der fokus på praktisk erfaring. Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser inden for fire hovedområder: "omsorg, sundhed og pædagogik", "kontor, handel og forretningsservice", "fødevarer, jordbrug og oplevelser" og "teknologi, byggeri og transport". I løbet af en erhvervsuddannelse er man i praktik i en virksomhed, og når man afslutter uddannelsen får man et svendebrev og kan tage et arbejde som faglært. En EUD åbner for visse videregående uddannelser.
  • EUX (En kombination af erhvervsuddannelse og gymnasiel eksamen) - her får man både et svendebrev og en studenterhue, og den åbner for en lang række videregående uddannelser.

Brug vores uddannelsesguider

Undersøgelser viser, at mange unge vælger den samme ungdomsuddannelse som resten af vennerne. Og vi ved, at det kan være svært som forælder at blande sig, fordi de fleste teenagere lytter mere til venner eller andre voksne end deres forældre. 

 

På TECHCOLLEGE har vi uddannelsesguider, som møder de unge i folkeskolen, holder rundvisninger på vores egen skole og står for brobygningsforløbene. Det er dem, dit barn møder, hvis han/hun besøger TECHCOLLEGE. Du er som forælder meget velkommen til at kontakte uddannelsesguiderne, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan vejlede din teenager, eller har spørgsmål til TECHCOLLEGE i det hele taget.

Charlotte Bøvling
Uddannelsesguide
Hanne Ravn Andersen
Uddannelsesguide
Thomas Markedal
Uddannelsesguide

Brug vores studievejledere

Vores studievejledere er specialiseret inden for de enkelte uddannelser, men er også generalister og kan svare på overordnede spørgsmål om alle uddannelser. Hvis du eller din teenager har en idé om, hvilken uddannelse der kunne have interesse, så kontakt en af studievejlederne og hør nærmere. 

Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Kosmetiker
Tandklinikassistent
EUV
Frisør
Livsstil og sundhed
Vvs-energi
Bygningsmaler
Flemming Klitgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Mekaniker
Smed
Industritekniker
Værktøjsmager
Flytekniker
Teknisk designer
Konstruktion, produktion og biler
RKV/EUV
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Murer
Landmand
Dyrepasser
Anlægsgartner
Greenkeeper
Landbrug
Tømrer
Hanne Enggaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Elektronik og svagstrøm
Elektriker
Automatik og proces
Industrioperatør
Digital media
Mediegrafiker
Webudvikler
Grafisk tekniker
It
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Tømrer
Uddannelser i Hobro
EUX
El
Byggemontagetekniker
Produktions- og montageuddannelsen (kompositoperatør / vindmølleoperatør)
Pia Mossing Thomsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Gastronom
Tjener
Ernæringsassistent
Gourmetslagter
Bager og konditor
Receptionist
Mad og oplevelser
RKV/EUV
Data og kommunikation
Tanja Holland Hattel
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Træffes man-tirs + tors-fre kl. 8-12
Receptionist
Tjener
Gastronom
Bager og konditor
Gourmetslagter
Mad og oplevelser
Ernæringsassistent