Øget fokus på elever i oplæringscenteret

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektets formål er at understøtte elever fra både EUD og EUX i indgåelse af uddannelsesaftaler i skoleoplæringscenteret samt fastholdelse af lærlinge med allerede indgåede aftaler i skoleoplæringscenteret.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er et trepartsinitiativ bevilliget af Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Tømreruddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 373.309 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 373.309 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.08.2022 – 31.12.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

  • Opsøge virksomheder, der ikke tidligere har haft EUX-lærlinge og ”sælge” uddannelse.
  • Fokus på, at flere kvinder i faget lander en uddannelsesaftale.
  • Sikre øget kvalitet og trivsel i uddannelsen.
  • Fokus på forventningsafstemning ved ansættelse i virksomhed samt løbende opfølgningsmøder.

DELTAGENDE MEDARBEJDERE

Claus Theil Andersen
Skoleoplæringsinstruktør
Gitte Posborg Andersen
Uddannelseschef
Dyr, planter og natur
Greenkeeper
Landmand
Anlægsgartner
Dyrepasser
Afdelingsleder for instruktører i skoleoplæring
Linette le Maire Jelswig
Projektkoordinator
Paul Archard Heide
Virksomhedskonsulent
Tømrer
Murer

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det forventes,

  • at flere elever fastholdes i deres uddannelsesaftaler og derved undgår ophævelser før tid.
  • at virksomhedernes oplevelse af skoleoplæring bliver mere positiv i forhold til lærlingenes faglighed og kompetencer og dermed genererer flere uddannelsesaftaler.
  • at EUX-elevernes overrepræsentation i skoleoplæringscenteret vil ophøre i forbindelse med det lokale uddannelsesudvalgs (LUU) opsøgende arbejde hos virksomhederne.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder