Øget fokus på elever i oplæringscenteret

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektets formål er at understøtte elever fra både EUD og EUX i indgåelse af uddannelsesaftaler i skoleoplæringscenteret samt fastholdelse af lærlinge med allerede indgåede aftaler i skoleoplæringscenteret.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er et trepartsinitiativ bevilliget af Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Tømreruddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 373.309 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 373.309 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.08.2022 – 31.12.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

  • Opsøge virksomheder, der ikke tidligere har haft EUX-lærlinge og ”sælge” uddannelse.
  • Fokus på, at flere kvinder i faget lander en uddannelsesaftale.
  • Sikre øget kvalitet og trivsel i uddannelsen.
  • Fokus på forventningsafstemning ved ansættelse i virksomhed samt løbende opfølgningsmøder.

DELTAGENDE MEDARBEJDERE

Claus Theil Andersen
Skoleoplæringsinstruktør
Gitte Posborg Andersen
Uddannelseschef
Dyr, planter og natur
Greenkeeper
Landmand
Anlægsgartner
Dyrepasser
Linette le Maire Jelswig
Projektkoordinator
Paul Archard Heide
Virksomhedskonsulent
Tømrer
Murer

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det forventes,

  • at flere elever fastholdes i deres uddannelsesaftaler og derved undgår ophævelser før tid.
  • at virksomhedernes oplevelse af skoleoplæring bliver mere positiv i forhold til lærlingenes faglighed og kompetencer og dermed genererer flere uddannelsesaftaler.
  • at EUX-elevernes overrepræsentation i skoleoplæringscenteret vil ophøre i forbindelse med det lokale uddannelsesudvalgs (LUU) opsøgende arbejde hos virksomhederne.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder