Forundersøgelse til etablering af satellitskole i Vendsyssel

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

TECHCOLLEGE ønsker at igangsætte en forundersøgelse til at afdække behovet for et grundforløbsudbud nord for Aalborg med henblik på en flerårig aftale.

HVEM STÅR BAG?

Det Faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har tildelt midlerne fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag (Trepartsmidler).  

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • VVS-energiuddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 178.800 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 178.800 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.11.2021 – 01.03.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

TECHCOLLEGE afsøger muligheden for:

  • Institutionelt samarbejde.

  • At finde egnede lokaler til et grundforløb 2 i Vendsyssel.

  • Får etableret en dialog med virksomhederne i området med det formål at afdække interessen for projektet.

  • Synliggørelse samt beskrivelse af interesse og muligheder i en rapport, som også skal indeholde forslag til den efterfølgende proces med etableringen af satellitskolen.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det endelige mål for projektet er at få belyst og beskrevet interessen i samt mulighederne for at etablere en satellitskole til grundforløb 2 i en samlet rapport. Herefter vil TECHCOLLEGE på baggrund af resultatet af dette projekt tilrettelægge en flerårig plan for den endelige etablering af satellitskole for vvs-energiuddannelsen.

KONTAKT

Helle Lyhne Hvass Markusen
Chef for Marked- og udvikling