GastroLabCollege

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med projektet er at styrke klimaundervisning på gastronomuddannelserne gennem tværfagligt kompetenceløft af underviserne, virkelighedsnær og undersøgende undervisning for eleverne og forankring af et kapacitetsopbyggende netværk på tværs af erhvervsskoler. Undervisningen vil foregå i gastrolaboratorier (GastroLabs) og have fokus på at koble madhåndværket til naturfaglig viden om klimapåvirkning og gastrofysisk viden om, hvordan vi producerer, udvikler og tilbereder fremtidens bæredygtige og velsmagende mad. Dermed bidrager klimaundervisningen til elevernes handlelyst, handlekompetence og professionelle virke som fremtidens bæredygtige madaktører. Med projektet etableres GastroLabCollege, et praksisnært, tværfagligt netværk for kokkefaglærere og naturfagslærere på fødevarefaglige erhvervsuddannelser, forankret i og på tværs af udvalgte erhvervsskoler i Danmark med fokus på fødevarerelateret klimaundervisning.

HVEM STÅR BAG?

  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense
  • TECHCOLLEGE, Aalborg
  • Hotel- og Restaurantskolen, Valby
  • College360, Silkeborg
  • Kold College, Odense

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Gastronom

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 2.499.000,00 kr.

Projektperiode: Maj 2022 – Oktober 2024

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Aktiviteterne består af 7 steps:

Step 1: Etablering af projektets infrastruktur, indholdselementer og GastroLabs og netværk

Step 2: Udvikling af workshop-baseret kompetence- og udviklingsforløb

Step 3: Gennemførsel af workshop-forløb og udvikling af klimaundervisning

Step 4: Gennemførsel af eksemplariske undervisningsforløb af fødevarefaglige elever

Step 5: Digital videreformidling af undervisningsforløb og –materialer

Step 6: Undersøgelse af elevers lærling og motivation

Step 7: Organisatorisk og faglig forankring af netværk (GastroLabCollege)

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Med projektets samlede aktiviteter og etablering af GastroLabCollege-netværket forventes at:

  • involverede gastronomelever opnår viden og kompetencer til at løse udfordringer omkring klimabelastningen af vores mad og oplever handlelyst til at gøre en forskel i deres virke som kokke
  • kokke- og naturfagslærere kompetenceløftes inden for science- og tværfaglig klimaundervisning og gør brug af disse kompetencer og den udviklede undervisning på gastronomuddannelserne – såvel som indgår i det faglige netværk for her at videreudvikle klimaundervisning til gavn for kommende elever

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder