Flot hæder til faglærer på TECHCOLLEGE

 

Webudvikleruddannelsen er en lidt speciel erhvervsuddannelse. For her er der ikke indlagt praktikophold i virksomhederne. Næh, I stedet er det en rendyrket skolebaseret uddannelse.

Det har Heinz Kanstrup, der er faglærer på uddannelsen, brugt utroligt mange timer på at tænke over i de seneste år. For hvordan overfører man bedst mulig teori til praksis, når eleverne ikke kommer ud i den “virkelige” verden i løbet af uddannelsen for at prøve teorien af?

Heinz har tænkt så meget over det, at han valgte at bruge den undren som grundlag for sit afsluttende projekt under diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (DEP) - og det gik så godt, at han nu er blevet honoreret med prisen for Årets Bedste DEP.

- Det er ret vildt. Jeg var til eksamen 20. december, og der fik jeg at vide, at jeg var nomineret. Men så har jeg jo sidenhen været inde og læse nogle af de andre nominerede projekter, og de er altså virkeligt gode. Og så er der jo gået nogle måneder, corona-krisen ramte og så har jeg faktisk lidt slået det ud af hovedet og tænkt, at der nok var blevet valgt en anden vinder, fortæller Heinz Kanstrup.

Han mærkede om noget corona-krisen ramme. For på grund af netop sit arbejde med at understøtte elevernes praktiske udvikling og læring havde han fået oprettet et forløb, hvor holdet skulle tre uger til Spanien for at samarbejde med en spansk erhvervsskole om udvikling af en app. Og der sad de og arbejdede under sydens sol, da statsministeren pludselig gik på skærmen og lukkede landet ned.

- Ja, det var en noget ærgerlig og brat afslutning, men selvom vi kun nåede at være der i to uger, så blev vi mange erfaringer rigere, og jeg blev bare styrket i min tro på, at sådan et projekt med rendyrket fokus på det praktiske virkelig rykker noget for eleverne.

I sit DEP-projekt, der har titlen ‘I morgen er der atter et fag’, formulerer Heinz Kanstrup en metode, der forsøger at forene det, der populært hedder 21st Century Skills, med det, tekstbøgerne kalder ‘entrepreneurship’.

- 21st Century Skills er for eksempel en slags beskrivelse af kompetencer, som en masse store virksomheder forudser, at vi kommer til at mangle på fremtidens arbejdsmarked, og vi derfor skal forsøge at indgyde i vores elever. Det har meget fokus på samarbejde, læringsmetoder, kommunikation og sådan, men vi må ikke glemme fagligheden. Vi skal ikke bare skabe gode medarbejdere, men også gode håndværkere, der faktisk kan deres fag, og det er det, jeg har forsøgt med min model.

Modellen - og arbejdet med den - har altså tydeligvis gjort indtryk hos bedømmelseskomitéen bag Årets DEP 2019. Med titlen følger også en ceremoni, hvor uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen officielt vil overrække prisen, men på grund af corona-krisen er den ceremoni indtil videre udskudt til 12. november.

Indtil da skal Heinz Kanstrup dog nok nå lige at fejre det lidt.
- Jeg ved ikke, hvor meget det betyder for andre, men for mig betyder det utroligt meget. Det er en opgave, jeg har lagt utroligt mange timer i, og et emne, som jeg har arbejdet med i de sidste 5 år. Så der er lagt en flaske champagne på køl, og når ungerne er lagt i seng i aften, så bliver proppen nok lige taget af den, slutter han.

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for valget af Heinz Kanstrups projekt som vinder af Årets DEP kan læser her:

Begrundelse

Heinz Kanstrup har med opgaven “I morgen er der atter et fag” vundet 1. pladsen blandt året nominerede DEP-opgaver.
 
Begrundelse fra bedømmelsesudvalget:
Heinz’ afgangsprojekt tegner på den mest fornemme vis et billede af nytænkning om lærerarbejdet på en erhvervsuddannelse. Hans opgave løfter blikket fra det nære og konkrete til også at anskue og problemløse i et mere generelt perspektiv, således at hans opgave potentielt kan benyttes som afsæt til inspiration i forhold til hvordan man kan arbejde med at tilgodese fremtidens erhvervs- og samfundsudvikling.
Heinz tager i sin opgave udgangspunkt i uddannelsen til ”Webudvikler” og griber dermed fat i en fagretning og en uddannelse, som ligesom mange andre er under konstant forandring. Han gør opmærksom på at fagligheden konstant forandrer sig og at den gør det i et tempo, som er så hastigt, at det i sig selv er en udfordring der gør det vanskeligt, som lærer, at uddanne eleverne til nutidens og fremtidens arbejdsmarked.
I et forsøg på at sidestille konkrete erhvervsfaglige kompetencemål med mere løst definerede opmærksomhedspunkter, dykker han med kritisk stillingtagen ned i begreber som ”Det 21. århundredes kompetencer”, ”entreprenørskabsdidaktik” og ”Dannelse” og behandler det hele set i lyset af både present nødvendighed og fremtidig fornuft.
Med en virkelighedsbundet case analyserer han kritisk sin egen undervisningspraksis og kobler denne med branchens forventninger til elever fra webudvikleruddannelsen. Han foretager et grundigt og solidt arbejde med empiri indsamlet vha. interviews med ledere i webbranchen og knytter dermed sine beslutninger, overvejelser og konklusioner til både praksis og teori, således at begge får tyngde og stemme undervejs i opgaven.
Generelt udviser han både fagligt, praktisk, teoretisk og akademisk overblik på en måde så han hele tiden forholder sig kritisk til de introducerede begreber. Han diskuterer fortløbende og slutteligt konkluderende, hvordan han kan forstå dem og han undersøger hvordan han kan kombinere dem til et nyt, samlet hele. Hertil bruger han en didaktisk model som kan tilgodese både uddannelsens faglighed, samt dannelse og udvikling af den enkelte elev til fremtidens arbejdsmarked.
I sin form er afgangsprojektet både velformuleret og velargumenteret. Det vurderes at bidrage med både et relevant og retvisende billede på innovativt lærerarbejde på en erhvervsuddannelse, med indsigtsfulde analyser der gror ud af velvalgt teori og med en konstruktiv refleksion over de udfordringer og dilemmaer, som han ser både i egen praksis, men også mere generelt i bredere erhvervsuddannelseskontekster.
Bedømmelsesudvalget indstiller på denne baggrund Heinz Leicht Kanstrup til førstepladsen i årets DEP-opgave.


Seneste nyheder

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

20-04-2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Skorstensgaard-lærling blev værkfører fra første arbejdsdag

20-02-2024

Et job i mekanikerbranchen byder på spændende karrieremuligheder – og dét kan allerede ske inden karrieren rigtig er startet. Det kræver blot, at man gør en ekstra indsats og yder sit bedste. Og det gjorde vores tidligere elev Victor Bach Nielsen i den grad. Han er værkfører på værkstedet i Skorstensgaard Aalborg. Men for knap et halvt år siden var han stadig under uddannelse som mekanikerlærling.

Pilotprojekt uddanner grafisk teknikere til Sverige

25-10-2023

Arvid og Oliver fra Sverige har netop afsluttet deres første hovedløb på grafisk tekniker-uddannelsen på TECHCOLLEGE.

Vis flere