Kickstart Programme

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Kickstart Programme er et undervisningsforløb i iværksætteri, der tager afsæt i erhvervsuddannelsernes faglighed og kulminerer i en iværksætterkonkurrence for eleverne på EUD/EUX. Forløbet styrker elevernes kompetencer til at skabe deres egen succes – som innovativ medarbejder, leder eller selvstændig.

I Kickstart Programme skal elever i teams sammen udvikle en realiserbar virksomhed. Som afrunding på forløbet dyster eleverne om at vise det bedste grundlag for at starte selvstændig virksomhed.

Læs mere om projektet her: http://kickstart.ffe-ye.dk/om-kickstart-programme

HVEM STÅR BAG?

Kickstart Programme er udviklet af Fonden for Entreprenørskab med støtte fra Tietgenfonden.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Kickstart Programme findes i tre spor: 

1) For elever på grundforløb

2) For EUD-elever på hovedforløb

3) For EUX-elever på alle hovedforløb

I efteråret 2021 kørte TECHCOLLEGE pilotprojektet med grundforløb 1-elever fra Mad og Oplevelser.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 50.000 kr.

Projektperiode: 26. oktober 2021 – 5. november 2021

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Under undervisningsforløbet vil eleverne lære om følgende:

  1. Udvikling af produkt, service og koncept
  2. Kunder og konkurrenter
  3. Etablering, økonomi og ressourcer
  4. Personlig afklaring og samfundsmæssige sammenhænge

Efter undervisningen slutter forløbet af med en konkurrence, hvor eleverne for lov til at præsentere deres virksomhedsidé og prototype for et dommerpanel bestående af både interne og eksterne dommere.

Fonden for Entreprenørskab har udarbejdet en lille pixibog, der skitserer, hvad Kickstart Programme er og kort illustrerer de 4 områder, der indgår i undervisningen. Bogen er målrettet potentielle elever, potentielle lærerkolleger og dine elever inden de starter deltagelsen. 

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Deltagelsen i Kickstart Programme vil være første skridt mod at skabe et tidligt mindset hos vores elever om iværksætteri og entreprenørskab, og vi ønsker efter denne første afprøvning at udvikle og udbrede konceptet yderligere, så det både bliver en integreret del af GF1 på Mad og oplevelser, men også udbredes til vores øvrige 10 fagretninger.

Ligeledes ønsker vi med denne indsats på GF1 at starte kimen til et stærkere fokus på iværksætteri og entreprenørskab på vores 2. grundforløb og hovedforløb, både gennem udvikling af elevernes tidlige mindset samt gennem en udvikling blandt underviserne.

VIDENSBANK - inspiration og undervisningsmaterialer

Inde på vores VIDENSBANK – inspiration fra projekter er det muligt at finde inspiration, materiale og hjælpemidler til at køre lignende forløb.

For yderligere information herom kontakt da projektkoordinator Ninna Seehagen.

KONTAKT