Automatik og proces

 

Denne side samler links, som er relevante for mestre, der overvejer at ansætte en automatikteknikerelev fra TECHCOLLEGE. Her kan du orientere dig om elevens ansættelsesvilkår og uddannelsens opbygning. Du er også altid velkommen til at ringe til praktikpladskonsulenten, hvis du har spørgsmål. 

Praktikpladskonsulent for automatikteknikere

Henrik Holse Nielsen
Praktikpladskonsulent

Ansættelse og vilkår

Automatiktekniker-elever ansættes under industriens overenskomst.

 

For at kunne ansætte elever, skal din virksomhed godkendes. Og der er forskel på, hvilken type elev du ønsker: 

Virksomhedsgodkendelse

Blanketter til uddannelsesaftaler

Lønrefusion og befordring 

Praktikservice giver hjælp til at finde din næste lærling

Særligt om voksenlærlinge (over 25 år) 

EVU er El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat. Her kan du læse en beskrivelse af de forskellige specialer

EUX-automatiktekniker

Link til udregning af løn    

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210218

 

Samarbejdet med TECHCOLLEGE

Den lokale undervisningsplan beskriver uddannelsens indhold.

Skolehjem 

Praktik i udlandet

Brochurer fra TECHCOLLEGE

Tilmelding til nyhedsbrev om efteruddannelse