Frafaldsbegrænsende effekter - data

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Vi ønsker at understøtte særlige elevgrupper i deres uddannelse og lærepladssøgning.

Desuden ønsker vi at styrke elevernes viden om uddannelsen forud for valg om uddannelse og specialer.

HVEM STÅR BAG?

Industriens Uddannelser og AUB har tildelt TECHCOLLEGE midlerne fra AUB-pulje 2021 til projekter og initiativer, der styrker det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet (Trepartsmidler).

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Data- og kommunikation

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 310.833 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget: 310.833 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 10.719 kr. 

Ansøgt beløb: 300.114 kr.

Projektperiode: 01.12.2021 – 31.12.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

  • Kompetenceudviklingsforløb for faglærere m.fl.
  • Synliggørelse af SPS-muligheder i virksomheder
  • Styrket indsats for flere arbejdsmarkedsparate elever
    • Herunder udvikling af videomateriale

HVAD SIGER MESTRENE?

HVAD SIGER LÆRLINGENE?

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

  • Flere elever med støttebehov gennemfører GF2
  • Flere virksomheder tager elever i lære, som har støttebehov
  • Virksomheder og SKO-center oplever eleverne har bedre fremmøde og større engagement i praksislæringen

På lang sigt forventes projektets indsatser at bevirke, at færre uddannelsesaftaler ophæves i lærlingens prøvetid.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder