Fagsynergier på EUX

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med projektet at udvikle en relation mellem gymnasielærerene og faglærerne på EUX, som vil være med til at sikre et fælles sprog om elevernes faglighed og en synergi/kobling mellem teknik- og teknologifaget og den erhvervsuddannelse eleverne har valgt.

Projektet er en pilotafprøvning af nye tiltag på EUX, støttet af Region Nordjyllands Uddannelsespulje – Teknologipagtsmidler til pilotafprøvning.

HVEM STÅR BAG?

Projekter er finansieret er Region Nordjylland.

Logoer - fagsynergier på EUX

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

I projektet deltager der i alt 4 hold fra EUX hvoraf 1 er grundforløbshold og 2 er hovedforløbshold.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 74.643 kr.
*Hertil egenfinansiering på 25%

Projektperiode: 12.04.2023-31.12.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

1. Gymnasielærer og faglærer skal sammen dykke ned i gymnasiefaget og undersøge, hvor de potentielle synergier mellem fagene er. Skabe et fælles sprog og udvikle ny didaktik hvis nødvendigt.

2. Faglærer og gymnasielærer underviser eleverne sammen i teknologi – og/eller teknikfag. Her forventes det, at lærerne vil se endnu flere synergier – mens de underviser.

3. Evaluering via interviews med lærerne.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det forventes at der igennem projektet bliver gjort sig erfaringer med at koble en gymnasielærer sammen med faglærer og får en forståelse for hinandens fag og hermed skabe synerigere fagene imellem. Vi forventer også at der opstår et fælles sprog omkring elevernes faglighed og at det i sidste ende vil højne elevernes læringsudbytte og lærerne vil opleve en større tilknytning både fagene imellem, men også med deres lærerkollegaer.

KONTAKT

Kristina Margrethe Rasmussen
Fundraiser