Dyrepasser - lærepladser, søgning og kvalitet

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

På uddannelsen til dyrepasser er det en særlig udfordring at finde tilstrækkeligt med godkendte lærepladsvirksomheder. Vi ønsker derfor at iværksætte en indsats, som skal have fokus på at udvide antallet af godkendte lærepladsvirksomheder gennem en udvidelse af segmentet.

Indledningsvist ønsker vi at foretage en segmentering af virksomheder, som ikke er godkendte til at uddanne dyrepassere, særligt blandt dyrehandlere, rideskoler/stutterier og større dyreparker. Segmenteringen skal danne grundlag for en besøgskampagne, der gerne skal resultere i flere ny-godkendelser af virksomheder inden for dyrepasserbranchen udover zoo.

HVEM STÅR BAG?

Jordbrugets Uddannelser og AUB har tildelt midlerne fra AUB-pulje 2021 til projekter og initiativer, der styrker det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet (Trepartsmidler).

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

Dyrepasseruddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 43.000 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget: 43.000 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 15.11.2021 – 31.12.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Vi ønsker at foretage en segmentering af virksomheder, som ikke er godkendte til at uddanne dyrepassere, særligt blandt dyrehandlere, rideskoler/stutterier og større dyreparker.

Segmenteringen skal danne grundlag for en besøgskampagne, der gerne skal resultere i flere ny-godkendelser af virksomheder.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Forventningen er, at flere virksomheder af større diversitet inden for dyrepasserbranchen godkendes til at have lærlinge og efterfølgende tegne en uddannelsesaftale med vores elever.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder