Søg

Nyheder

Projekts formål var via et nært og målrettet samarbejde om accelereret og forbedret overførsel af ny viden og metoder fra universitetet, at styrke den videns- og innovationsbetingede konkurrenceevne i nordjyske industrivirksomheder inden for metal- og maskinområdet.

Man kan derfor sige, at IFUN ville implementerer og drifte en videns supply chain mellem de små og mellemstore jern og metalvirksomheder i Nordjylland og regionens videns institutioner, således at man gennem et netværk til stadighed er up front med nye indsatsområder.

Projektet viser:

En styrkelse af den innovationsbetingede konkurrenceevne i de små nordjyske industrivirksomheder inden for metal og maskinområdet ikke overordnet bygger på en forbedret overførsel af ny viden gennem videns institutioner til SME ’er inden for metal og maskinindustrien.

I mange tilfælde er kombination af eksisterende viden i forbindelse med anvendelse af principperne bag medarbejderdrevet og brugerdrevet innovation i en IFUN kontekst vejen til løbende forbedringer og øget konkurrenceevne.

 

 

Start på TECHCOLLEGE den 20. januar

Se hvilke uddannelser, du kan søge ind på

Mangler du en elev eller en lærling?

Ring til vores support-team på 7250 5775 fra kl. 7.00

Book tid til frisør eller kosmetiker

Eleverne på Style & Wellness har altid brug for modeller at øve sig på