Projektet

Industriens Forsknings- og Uddannelsesforum i Nordjylland (IFUN) er et afsluttet fælles projekt mellem AAU, UCN og Tech College Aalborg, der har til formål via et nært og målrettet samarbejde om accelereret og forbedret overførsel af ny viden og metoder fra universitetet, at styrke den videns- og innovationsbetingede konkurrenceevne i nordjyske industri virksomheder indenfor metal- og maskinområdet.

Projektet vil etablere og drifte en videns supply chain mellem regionens videns institutioner og små og mellemstore virksomheder inden for jern og metal industrien.

Dette sker ved at etablere en række Task Force af medarbejdere fra forskellige videns institutioner med viden indenfor enkelt operationer, processer og systemer.

De enkelte Task Force tilknyttes en SMV’ere i regionen som Produktions Advisory Board, hvor de sammen med virksomhedens produktionsfunktion rådgiver omkring implementering af løbende forbedringer, der føre til omkostningsreduktion og øget fleksibilitet.

De løbende forbedringer videndeles til resten af regionens jern og metalvirksomheder via projektets hjemmeside og de sociale medier, således at den samlede region kan drage nytte af projektet.

Det er således et projekt for hele regionen - fra nord til syd og fra øst til vest.

Projektet afsluttes med forelæggelsen af en forretningsmæssig IFUN model, der er regionaløkonomisk bæredygtig.

Projektets deltagere er Institut for Mekanik og Produktion, Metal College Aalborg og UCN Teknologi og Business.

Baggrunden for projektet er den løbende debat omkring udfasning af nordjysk produktion til udlandet og ikke mindst spørgsmålet om hvad vi skal leve af i Nordjylland fremover.

Projektet, der har et budget på 3.000.000 kr. modtager støtte på 1.5 mil. kr. fra EU's Regionalfond.