CO2Vision – CCUS Fyrtårn

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Nordjyske erhvervsfremme- og uddannelsesaktører bringes tættere sammen om den grønne CO2-nære dagsorden, med formålet at tilvejebringe en bred afdækning samt et solidt vidensgrundlag vedr. nuværende og fremtidige CCUS-relaterede kompetencebehov i virksomhederne.

På denne baggrund kan der iværksættes en række CCUS-relaterede kompetenceudviklingsforløb i nordjyske virksomheder på kort og lang sigt. Samlet set vil dette føre til at Nordjylland kan blive foregangsregion for fremtidens grønne erhverv og vise verden de store klimagevinster såvel som de store vækst- og beskæftigelsesmuligheder, der kan høstes ved at videreudvikle, sammentænke, anvende og eksportere nye grønne teknologier.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og gennemføres i et samarbejde mellem nedenstående organisationer:

 • Erhvervshus Nordjylland (lead)
 • Green Hub Denmark
 • Business Region North Denmark
 • UCN
 • International House North Denmark
 • Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG)
 • EUC Nord
 • EUC Nordvest
 • AMU Nordjylland
 • TECHCOLLEGE
 • Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
 • Aalborg Universitet
 • MARTEC

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Vi deltager i projektet med følgende uddannelser:

 • Automatiktekniker
 • Kompositoperatør
 • Data- og kommunikation
 • Elektriker
 • Industritekniker
 • Landbrug
 • Murer
 • Personvognsmekaniker
 • Smed
 • Tømrer
 • VVS-energi

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 20.500.000 kr.

TECHCOLLEGEs budget: 1.000.000 kr.

Projektperiode: 01.04.2022 – 30.06.2023

https://www.co2vision.dk/

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Følgende arbejdspakker er en del af projektet:

 • Analyse og vidensgrundlag
 • Identifikation og screening af relevante virksomheder
 • Praktik- og kursusforløb (UCN)
 • Branchefora og grønne kompetenceplaner (Erhvervsskolerne)
 • Formidling af / vejledning om international arbejdskraft (International House North Denmark)
 • Green Innovation Lab og Efter- og videreuddannelsesakademi (AAU)
 • Skræddersyet kompetenceudvikling i nordjyske virksomheder

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

CO2Vision bygger (sammen med regionalfondsprojektet af samme navn) fundament og de videre trædesten til realiseringen af det nordjyske erhvervseventyr indenfor CO2 fangst lagring og anvendelse.

Projektet munder ud i mange forskellige typer af kompetenceløftsgivende aktiviteter for virksomhedernes ledere og medarbejdere, samt for fremtidige medarbejdere i form af studerende på flere forskellige uddannelser.

KONTAKT

Camilla Frost Lynge
Projektleder