EUD som attraktiv og synlig karrierevej for studenter

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektet har til formål at motivere flere studenter til at vælge EUD inden for mangelområder. Det nordjyske arbejdsmarked efterspørger erhvervsuddannede inden for det tekniske område, inden for sundhed og omsorg m.fl. jf. FremKom4-analysen 2022. Efterspørgslen bliver vanskelig at imødekomme, da ungdomsårgangene frem til 2033 bliver mindre, og da Nordjylland i forvejen har høje EUD-frekvenser. Mange studenter er uafklarede i deres karrierevej og føler sig pressede af høje adgangskrav på videregående uddannelser. En del kommer ikke i gang med videregående uddannelse. Karrierevejen fra student til faglært er en attraktiv mulighed for mange studenter, men ikke synlig i uddannelsessystemet. Ifølge tænketanken DEA (2021) vælger 8-9% af stxstudenterne og 20-25% af HF-studenterne på landsplan en EUD, inden for tre år efter at de er blevet studenter. Med projektet ønsker vi at motivere endnu flere studenter til at vælge og gennemføre EUD inden for mangelområder. Vi ønsker at gøre karrierevejen fra student til faglært tydeligere gennem praktiske erfaringer og uddannelses- og karrierekompetenceforløb, så flere studenter ovevejer EUD som en mulig karrierevej og flere vælger EUD efter gymnasiet. Vi ønsker desuden at øge fastholdelsen af studenter, der starter på en EUD.

HVEM STÅR BAG?

TECHCOLLEGE

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser:

  • SPS-vejledere

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 1.372.800 kr

TECHCOLLEGEs samlede budget: ?
*Heraf egenfinansiering: ?

Projektperiode: 01.05.2024 – 31.12.2026

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Konkret vil vi:

#1 indføre mulighed for studiepraktik i lokale virksomheder, så flere afgangselever får erfaringer med karrieren som faglært,

#2 indføre besøg af EUD-institutioner og lokale virksomheder på gymnasierne, så afgangselever vejledes i EUD,

#3 udvikle praksisnære undervisningsforløb med inddragelse af lokale virksomheder, der giver indsigt i og motiverer til karrieren som faglært,

#4 i et samarbejde mellem gymnasier, EUD-institutioner og Studievalg udarbejde informationsmateriale, der fortæller om karrierevejen, og som kan bruges i dialog med gymnasieelever og

#5 undersøge behovene blandt EUD-elever med studenterbaggrund og udvikle tiltag, der øger fastholdelsen af denne gruppe i EUD.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Projektet skal gøre karrierevejen fra student til EUD mere tydelig for afgangselever og øge gennemførslen på EUD for studenter. Karrierevejen fra student til EUD er kendt af 90% af afgangseleverne fra de deltagende gymnasier. 30% af afgangseleverne fra de deltagende gymnasier overvejer at starte på en erhvervsuddannelse inden for de første tre år efter at de har færdiggjort gymnasiet. Frafaldet blandt EUD-elever med gymnasial baggrund er faldet med 10% på de deltagende erhvervsskoler.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder

Medarbejdere i projektet

- 9 erhvervsskoler: EUC Nord, EUC Nordvest, AMU Nordjylland, Tech College, SOSU Nord, SOSU stv, Nordjyllands Landbrugsskole og HEG.

- 5 gymnasier: Dronninglund Gymnasium, Morsø Gymnasium, Frederikshavn Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og Støvring Gymnasium.

- Studievalg Danmark.

- Desuden er Dansk Industri partner.