Netværk for tandklinikassistentelever

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med ”Netværk for tandklinikassistentelever” er at bidrage til tandklinkassistentelevernes trivsel i form af etablering af netværk mellem eleverne.  Desuden har projektet fokus på at fremme gode oplevelser mellem eleverne, således eleverne oplever, at de bliver understøttet i deres trivsel på skolen og på lærepladsen.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er finansieret af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - SUS

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Tandklinikassistent

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 175.000 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 175.000 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.09.2023 – 31.12.2024

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Der er planlagt følgende arrangementer i projektet. Alle arrangementer afsluttes med en mini-evaluering blandt eleverne omkring deres oplevelse af arrangementet, deres tilknytning til uddannelsen og deres sociale trivsel.

Arrangement 1:

Fælles frokost på Bones og bowling

Arrangement 2:

Fælles frokost på Azzura og Art by me

Arrangement 3:

Oplæg om plastfyldning v. Tone Laksfoss (Nordenta) og fælles spisning

Arrangement 4:

Den store bagedyst og fælles spisning

Arrangement 5:

Oplæg om arbejdskultur på tandklinikken v. Camilla Duus og fælles spisning

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Vi forventer, at projektet bidrager positivt til elevernes trivsel på uddannelsen. Eleverne har selv bidraget med idéer til indholdet i arrangementerne.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder

Medarbejdere i projektet

Kristine Derry
Faglærer
Pia Susanne Jørgensen
Uddannelseschef
Sabina Schütz Skovgaard
Faglærer
Sofie Støvring Nielsen
Udviklingskonsulent