DIGI LIVES

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Vi ønsker at styrke elevernes evner til livsmestring omkring uddannelsesstart for derigennem at bidrage til et mindre frafald.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er finansieret af ERASMUS+ og gennemføres i et samarbejde mellem NLP Aalborg, University College Nordjylland, Vividly (LV) samt erhvervsuddannelserne IAL Friuli-Venezia-Giulia (IT), GIP-FTLV de Bourgogne (FR) og TECHCOLLEGE.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Vi deltager i projektet med GF1 på fagretningen Mad og oplevelser.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: € 398.850 ~ DKK 2.965.868

Projektperiode: 01.02.2022 – 31.01.2024

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Med fokus på en tidlig og forebyggende indsats i forhold til fastholdelse vil vi i projektet arbejde med følgende:

  • Udvikling af metodisk ramme for at støtte og styrke erhvervsuddannelseselevers evner til ’livsmestring’ omkring uddannelsesstart (co-creation)
  • Udvikling og produktion af et digitalt værktøj som understøtter metodologien (co-creation)
  • Afprøvning af digitalt værktøj og kompetenceudvikling af undervisere
  • Følgeforskning

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Igennem projektets indsatser ønsker vi at fastholde flere elever i uddannelse og give dem uformelle kompetencer til at integrere i uddannelsesstrukturer og at hjælpe med socialisering og livsmestring. Vi ønsker at opbygge et inkluderende, mangfoldigt socialt og pædagogisk skoleklima.

KONTAKT

Camilla Frost Lynge
Projektleder