Elev-ambassadørkorps for den gode fortælling om EUD og EUX

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med ” Elev-ambassadørkorps for den gode fortælling om EUD og EUX” er gennem et ambassadørkorps bestående af 22 elever fra hvert uddannelseschef-område på EUD- og EUX uddannelserne, at arbejde med ung til ung markedsføring både digitalt og fysisk. Vi vil skabe et ambassadørskab blandt både medarbejdere og elever, der får som del af deres hverdag at være med til at markedsføre TECHCOLLEGE. I nærværende projekt fokuseres der udelukkende på et ambassadørkorps bestående af elever. Projektet vil afdække, hvordan man markedsføringsmæssigt, kan arbejde med et elevambassadørkorps og få et endnu stærkere samarbejde i forhold til at få udbredt den gode fortælling om vores erhvervsuddannelser.

Projektet understreger vigtigheden af elevambassadørernes rolle i at formidle positive historier og skabe en stærk faglig identitet blandt eleverne.

HVEM STÅR BAG?

AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Alle uddannelser

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget:            759.881 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget:     759.881 kr. 
*Heraf egenfinansiering:                 86.479 kr. 

Projektperiode:                              01.01.2024 – 31.12.2025

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Projektet indeholder følgende aktiviteter

Etablering af elevambassadørkorps

Løbende kompetenceudvikling af elevambassadørkorps

Ambassadørernes deltagelse i events og messer

Afprøvning, evaluering og tilpasning af ambassadørernes markedsføringsindsats

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Projektet ønsker at indfri følgende resultater:

 

  1. Optagelsestal er steget til mellem 20-25% for en ungdomsårgang (baseline måling af optagelsestal, filtreret på 18-25 årige)
  2. 33 Uddannelsesaftaler er indgået
  3. At vi opnår en højere NPS-score fra vores elever, end udgangspunktet i 2023/2024
  4. Konceptbeskrivelse og udbredelse af positive effekter til andre erhvervsskoler gennem Faglige Udvalg og DEG
  5. Øget fastholdelse af især eleverne i ambassadørkorpset, men at indsatsen har en afsmittende effekt på resten af skolens elever, her især målgruppen af 18-25 årige

KONTAKT

Camilla Frost Lynge
Projektleder

Medarbejdere i projektet

Camilla Klindt
Kommunikations- og marketingkoordinator
Helle Lyhne Hvass Markusen
Chef for Marked- og udvikling