Nyt samarbejde mellem TECHCOLLEGE og FGU Aalborg

 
Klasseundervisning af unge på TECHCOLLEGE i Aalborg

Pressemeddelelse

Nyt samarbejde mellem TECHCOLLEGE og FGU Aalborg skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

TECHCOLLEGE og FGU Aalborg har indgået et nyt samarbejde, som indebærer, at FGU Aalborg flytter forskellige aktiviteter som f.eks. FGU’s erhvervstema Motor og mekanik på Struervej, hvor TECHCOLLEGE i dag har uddannelserne indenfor agri og grønne anlæg og datatekniker og IT-supporter.

Initiativet er en del af en ny samarbejdsaftale mellem TECHCOLLEGE og FGU Aalborg som skal sætte fokus på at skabe bedre uddannelsesmuligheder og samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner. Der vil løbende arbejdes på at udbygge samarbejdet yderligere.

FGU Aalborg er allerede til stede på Struervej med erhvervstemaet Jordbrug og Dyrehold og derfor er der tale om en udvidelse af aktiviteterne på TECHCOLLEGE. 

Formålet med samarbejdsaftalen er, som målet for FGU, at skabe et stærkt studiemiljø for eleverne og give dem de nødvendige kompetencer og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Et af tiltagene for at styrke kendskabet til skolen, eleverne og uddannelserne er, at eleverne fra FGU får mulighed for at deltage i de arrangementer, der arrangeres af det lokale elevråd. Det skal hjælpe dem med at blive en del af fællesskabet og bidrage til at skiftet fra at være elev på FGU til TECHCOLLEGE eller en af byens andre erhvervs- og ungdomsuddannelser bliver lettere.

For at sikre, at samarbejdsaftalens mål bliver opfyldt, vil der være årlige afrapporteringer på forskellige områder, fx overgangen af elever fra FGU til erhvervsuddannelser, antallet af brobygningsforløb samt praktik på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og kombinationsforløb. Disse måltal vil blive suppleret med fortællinger fra elever og lærere for at give en bredere forståelse af resultaterne.

Samarbejdsaftalen giver mulighed for, at parterne kan aftale yderligere indsatser og måltal i aftalens løbetid, hvilket sikrer, at samarbejdet kontinuerligt tilpasses de behov, der opstår.

TECHCOLLEGE ser frem til samarbejdet med FGU Aalborg, og til at styrke en fælles indsats for elevernes personlige udvikling og uddannelsesmål.

Kontakt

For yderligere information om lejeaftalen og samarbejdet mellem TECHCOLLEGE og FGU Aalborg, kontakt venligst:

 

For FGU:

Ole Ervolder 

Direktør FGU Aalborg 

61988212 

oer@fguaalborg.dk

 

For TECHCOLLEGE

Søren Samuelsen

Direktør TECHCOLLEGE

25266666

ssa@techcollege.dk


Seneste nyheder

Ministerbesøg på TECHCOLLEGE

17-06-2024

TV2Nord: TECHCOLLEGE Skaber Rumtalenter

21-05-2024

TV2Nord fremhæver TECHCOLLEGE's rolle i at forberede elever til rumindustrien med praktiske færdigheder og teknisk ekspertise. Se mere om deres succeser og indflydelse.

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

20-04-2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Vis flere