Veje og Valg

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med ”Veje og Valg” er at udvide rekrutteringsgrundlaget til EUD/EUX og anvende en langt mere differentieret tilgang, som også er tilpasset nye målgrupper og med et nyt fokus på de indirekte målgrupper - influenterne. Derved får helt nye grupper motiverende indblik og viden om mulighederne med en EUD/EUX, ligesom der skabes nye aktør-relationer og best-case-inspiration til forankring af indsatserne. På denne måde forventes flere målgrupper end hidtil at kunne nås og derved øge optaget på EUD/EUX.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er finansieret af Region Nordjylland, Uddannelsespuljen

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Alle uddannelser

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget:            2.803.185 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget:    575.525 kr. 
*Heraf egenfinansiering:                172.657 kr. 

Projektperiode:                              01.06.2024 – 30.04.2027

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Der er planlagt følgende typer af aktiviteter i projektet.

Informationsformidlende vejledning

I aktiviteten præsenteres deltagere bredt for erhvervsskolernes mange forskellige uddannelses-, branche- og karrieremuligheder. Perspektivet for målgrupper udvides som beskrevet tidligere. Ligeledes inddrages indirekte målgrupper, eller ”influenter”, som udøver en indirekte men vigtig indflydelse på uddannelsesvalget, som f.eks.: forældre, lærere, UU og jobcentre. Informationsforløbene udvikles så de passer til de nye målgrupper.

Afprøvende vejledning:

Under forløbet får deltagerne mulighed for (i korte og introducerende forløb) at prøve sig selv i klasselokalerne eller på værkstederne. Det er målet med denne form for vejledning at muliggøre læring og erfaring, gennem aktiviteter hvor deltagerne udforsker både et fag og deres egne forestillinger herom.

Forlagt karrierelæring:

I aktiviteten arbejdes med at give deltagerne praktiske erfaringer med erhvervsuddannelsernes konkrete jobfunktioner, så de bedre kan træffe kvalificerede beslutninger, når de ved, hvad der kræves i forskellige arbejdssituationer og hvordan de selv fungerer ind i disse. Til dette formål ”forlægges” fagligt praktisk forløb ud på de lokationer, hvor deltagerne befinder sig, hos relevante virksomheder eller en kombination af disse.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Vi forventer, at deltagerne i projektet er blevet mere bevidste om EUD/EUX som en mulig uddannelsesvej og herudover, at flere vil vælge en erhvervsuddannelse.

KONTAKT

Camilla Frost Lynge
Projektleder

Medarbejdere i projektet

Helle Lyhne Hvass Markusen, Chef for Marked og Udvikling
Camilla Klindt, Kommunikations- og marketingskoordinator
Camilla Rasmussen Buch, Eventmedarbejder
Karina Krøjgaard Bøgvad, Marketingkoordinator og designansvarlig