CO2VISION 2.0 Kompetence

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med ” CO2VISION 2.0 Kompetence” er at opkvalificere de nordjyske SMV’er med relevante kompetencer ift CCUS-industrien og den grønne omstilling. Projektet vil genere og levere konkrete virksomhedsforløb i samspil med vidensinstitutioner og projektets partnere.

HVEM STÅR BAG?

EU, Social Fondsprojekt

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Automatiktekniker

Data

Elektriker

Industritekniker

Landbrug

Murer

Tømrer

Personvogn

Smed

VVS-energi

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget:             23.573.000 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget:     613.000 kr. 
*Heraf egenfinansiering:                                      

Projektperiode:                              01.01.2024 – 20.02.2026

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Projektet indeholder følgende aktiviteter

Udvikling af afholdelse af temadage for SMV’er med fokus på CCUS-industrien og kompetenceudvikling hertil.

Udvikling af grønne efteruddannelsespakker, der kan opkvalificere virksomhederne til at matche fremtidens grønne kompetencebehov.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Projektet forventer at opkvalificere og modne de nordjyske virksomheder ift CCUS-industrien.

KONTAKT

Camilla Frost Lynge
Projektleder

Medarbejdere i projektet