Åbne læringssamtaler

Åbne læringssamtaler

Åbne Læringssamtaler - som (strategisk-, organisatorisk- og dialogisk) koncept for pædagogisk ledelse.

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med projektet er at udvikle en vores pædagogiske ledelse gennem åbne læringssamtaler, så vi bidrager til vores elevers udvikling og dannelse som mennesker og samfundsborgere, øger deres livsmuligheder samt sikrer større gennemførsel.

HVEM STÅR BAG?

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager alle vores uddannelser, repræsenteret gennem uddannelsescheferne og uddannelsernes faglærer i udvalgte Professionelle Læringsfællesskaber (PLF’er)

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget:                       1.010.827 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget:               1.010.827 kr. 
*Heraf egenfinansiering:                           537.907 kr. 

Børne- og undervisningsministeriet (UVM): 481.387 kr.

Projektperiode:                                        14.11.2023 – 30.06.2025

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

2024 Fase 1:

 • Videreudvikling af Pædagogisk Ledelses koncept og intern kompetenceudvikling i afdelingen Mennesker og Organisation

2024 Fase 2+3:

 • Afprøvning 1 og 2 af koncept med uddannelsescheferne på TECHCOLLEGE og udvalgte PLF’er
 • Koncepterne afprøves f.eks. ved optagelse af samtaler samt feedbackaktiviteter

2025 Fase 4:

 • Evalueringsaktiviteter, i form af spørgeskemaundersøgelser og/eller interviews for ledere og medarbejdere
 • Evalueringsindikatorer inspireret af forskningsspørgsmål fra Viviane Robinson, der er anvendt i forskningsprojektet ”Ledelse for øget læring”.
  • Håndtering af uenigheder i samtaler
  • Håndtering af følelser i samtaler
  • Afdækning af antagelser i samtaler
  • Fremlæggelse af bekymringer i samtaler
  • Undersøgelse af tvivl og uenighed
  • Undersøgelse af hvordan problemer løses
  • Udforskning af gyldig information
  • Opbygning af indre forpligtigelse

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Projektets forventede mål er at alle pædagogiske ledere på TECHCOLLEGE

 • Opnår viden om og forståelse for teorier og metoder i forhold til åbne læringssamtaler og kan reflektere over anvendt praksis
 • Opnår færdigheder til at kunne afholde åbne læringssamtaler i egen ledelsespraksis samt initiere åbne læringssamtaler i egen organisation
 • Inden for eget ledelsesmæssigt rum og kontekst kan lede og gennemføre åbne læringssamtaler både på individ- og teamniveau.

Projektets forventede succeskriterier:

 • De pædagogiske ledere anvender åbne læringssamtaler flere gange om ugen i deres ledelsespraksis
 • De pædagogiske ledere inddrager konsekvent data i deres samtaler med lærerne
 • Lærerne oplever at samtalerne med deres leder hjælper dem i den faglige opgaveløsning
 • De åbne læringssamtaler bidrager positivt til målet om at flere elever optages og gennemfører deres uddannelse på TECHCOLLEGE

KONTAKT

Elsebeth Wiwe
Ledelses- og organisationskonsulent
Kristina Margrethe Rasmussen
Fundraiser