Team Trivsel

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet er at sætte fokus på forebyggende indsatser og tidlige tiltag for at styrke både tilknytning, trygge læringsmiljøer og trivselsfremmende initiativer.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er finansieret af Det faglige udvalg for træfagenes og drives af TECHCOLLEGE.

Projektet varetages af TECHCOLLEGE, men er udviklet i et tæt samarbejde med LUU og SMVaalborg, der – udover at bidrage med erfaring – vil bistå rekrutteringen af lærlinge. Når tømrertrailerens besøgsplan er offentliggjort, vil LUU og SMVaalborg i samarbejde med deres medlemsvirksomheder finde lærlinge, der sammen med faglærer og uddannelsesguide følges fra erhvervsskolen og ud til den pågældende skole. 

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Vores fagretning: el, byggeri og energi

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 555.000 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget: 555.000  kr.
*Heraf egenfinansiering: 166.500 kr.   

Projektperiode: 1. april 2024 – 1. april 2026

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

  • Fremtidsværksted: Gennem fremtidsværksted med eleverne på GF1 vil vi sammen med eleverne rammesætte muligheden for at arbejde med eleverne visioner og gøre sig refleksioner i forhold til disse. Konkret består fremtidsværkstederne af tre faser; kritik-, ide- og realiseringsfasen.
  • Team Trivsel: Teamet skal både kunne fungere som et forebyggende team, der kommer rundt i alle nystartede klasser og laver opstartsworkshop om kulturen i en klasse, taler med eleverne om, hvordan det er at gå på en erhvervsskole, og hvordna vi skaber et godt fællesskab i klassen osv. Derudover kan de bruges som et udrykningsteam, der kan træde til, hvis der er et hold, der oplever mistrivsel, stort frafald

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Vi forventer at forbedre trivslen blandt studerende i projektperioden og mindske frafald på GF1, især de første 10 uger, og på GF2.

KONTAKT

Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder