Flere elever til frisør- og kosmetikeruddannelsen

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med ”Flere elever til frisør- og kosmetikeruddannelsen” er at øge kendskabet og antallet af ansøgere til uddannelserne – frisør og kosmetiker. TECHCOLLEGE ønsker at skabe et bredere ansøgerfelt ift. geografi og uddannelsesforudsætninger, for dermed bedre at kunne servicere vores mestre i hele regionen.

HVEM STÅR BAG?

”Flere elever til frisør- og kosmetikeruddannelsen” er finansieret af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat - SUS

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Frisør
  • Kosmetiker

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 144.060 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 144.060 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 19.04.2024 – 31.12.2024

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

TECHCOLLEGE ønsker at arbejde med rekruttering af elever til frisør og kosmetiker uddannelserne ud fra følgende aktiviteter:

  1. Nedsættelse af styregruppe – uddannelseschef, koordinator for frisør og kosmetiker, to faglærer og en ac-medarbejder.
  2. Identifikation af nye målgrupper fx elever fra STX, HHX og EUX i Region Nordjylland, samt folke- og efterskoler uden for Aalborg Kommune.
  3. Udarbejde materialer om frisør og kosmetiker uddannelserne
  4. Opbygge et elevkorps, som deltager på uddannelsesdage/besøg mv.
  5. Deltagelse i uddannelsesdage/besøg på skoler/uddannelsesinstitutioner med 1 faglærer fra hver uddannelse og min. en elev fra korpset.

Arbejde med kendskabsgraden hos mestre og elever til ny mesterlære med det formål, at flere mestre åbner op for at tage ny mesterlære elever, samt at flere elever vælger at gå i ny mesterlære

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Projektets måltal:

Deltagelse på uddannelsesdage/besøg på:

  • 5 STX/HF
  • 5 HHX/EUX-business – Thisted, Aars, Hjørring, Frederikshavn og Aalborg.
  • 5 folkeskoler uden for Aalborg Kommune

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder

Medarbejdere i projektet

Lone Foged Thomsen
Faglærer og Koordinator
Pia Susanne Jørgensen
Uddannelseschef
Livsstil og sundhed
Frisør
Kosmetiker
Tandklinikassistent