DEP Valgfag - Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektet Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser har til formål at styrke erhvervsskolelærernes viden om og kompetencer i at tilrettelægge vedkommende, helhedsorienteret og sammenhængende STEM-undervisning på både eud- og eux-uddannelserne inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, med særligt fokus på industriens uddannelser, fx smed og industritekniker.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og VIA University College (VIA), hvor VIA er ansøger og projektansvarlig. Derudover indgår erhvervsskolerne TECHCOLLEGE, Roskilde Tekniske Skole, EUC Nordvest, EUC Syd og Herningsholm samt en række virksomheder i projektet.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Projektets primære målgruppe er erhvervsskolelærere, der underviser i STEM-grundfag eller uddannelsesspecifikke fag med STEM-indhold på eud og eux inden for industriens uddannelser. Projektets sekundære målgrupper er eleverne på uddannelserne, der skal have stærke naturfaglige kompetencer, samt virksomhederne og erhvervene, der har behov for dygtige faglærte med stærke naturfaglige kompetencer.

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser:

 • Smed
 • Indrustritekniker

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 2.604.522 kr.

TECHCOLLEGEs samlede budget: 163.125 kr.
*Heraf egenfinansiering: 6.750 kr.

Projektperiode: 01.08.2022 – 31.12.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Projektets aktiviteter har fokus på kompetenceudvikling af erhvervsskolelærerne med særligt fokus på en kombination af teknisk viden, pædagogisk/didaktisk viden og uddannelsesspecifik viden, som er nødvendig for at kunne tilrettelægge erhvervsrettet STEM-undervisning. Denne kompetenceudvikling tilrettelægges med undervisningsdage, virksomhedspraktik og udvikling og afprøvning af undervisningsforløb i egen undervisning. Derudover vil vi i projektet arbejde med at udvikle og styrke STEM-kulturen på de deltagende skoler og udvikle formidlingsmateriale, der kan inspirere andre skoler og fagretninger i forhold til at tilrettelægge STEM-undervisning.

Følgeforskningen i projektet ser på, hvordan arbejde med kompetenceudvikling på erhvervsuddannelser med undervisere fra forskellige, faglige og teoretiske baggrunde kan styrke en fælles, faglig identitet inden for STEM-undervisning.

Projektets aktiviteter inddeles i tre faser.

 • Fase 1 består af fire overordnede aktiviteter:
  • Projektopstart og valg af specifikke uddannelser
  • Udvikling af vidensgrundlag
  • Kortlægning af kompetenceudviklingsbehov
  • Udvikling af kompetenceudviklingsforløb
 • Fase 2 består af to overordnede aktiviteter:
  • Kompetenceudviklingsforløb
  • Udvikling af STEM-kultur
 • Fase 3 består af én overordnet aktivitet, der sætter fokus på opfølgning af kompetenceudviklingsforløbene, udvikling af materiale og implementering.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det forventede udbytte af projektet er:

 • Styrket STEM-faglig identitet hos de deltagende lærere
 • Styrket STEM-kultur på de deltagende skoler
 • Større indsigt i STEM-fagenes rolle i uddannelserne hos de deltagende lærere
 • Øgede kompetencer i at tilrettelægge vedkommende, sammenhængende og helhedsorienteret STEM-undervisning.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder